40.Типологія політ. партій.
1.За класовою ознакою ПП є: робітничі; селянські; буржуазні; змішані. 2.За законністю: легальні партії; нелегальні. 3.За способом суп-х перетворень: революційні(радикальність, короткий період часу змінюють основи існуючого суп-ва); реформістські(вони здійснюють еволюційний перехід); реакційні(намагаються здійснити радикальні зміни в зворотному історичному напряму і хар-ся антигуманістичними рисами-політ.екстремізм, расизм). 4)За орг-м критерієм: масові; кадрові(не мають членських внесків); централізовані(жорсткий контроль з центру, висока дисципліна); децентралізовані(вільні у своїх діях). 5)За ідеологічним критерієм: *ліві-прихильники соц-х і комун-х цінностей, пріоритету суп-ї власності і захищ.інтереси людей найман.праці, виступають за демократію; *праві- прихильники капіт.цінностей, пріоритету приват.власності, захищ.інтереси власників, рівність людей перед законом, захист прав і свобод люд.; *правоцентриські; *лівоцентриські. Центриські праві і ліві сповідують вище названі цінності,але помірковані, схильні до компромісів, соц.партнерства. 6)За методами і засобами д-ті: *партії виборців працюють лише в період передвиборчих компаній і не контролюють законод.і викон-чу владу; *авангардний тип партій-склад цих П найактивніші представники класу, вони можуть застосовув.радикальні, силові методи,керуються принципом демокр.централізму; *парламентські П-підготовка до виборів і контроль закон.і викон-ї влади, основна робота в парламенті.