36.Сутність політ.лідерства, теорії його походження та ф-ції лідера.
Політлідер- людина чи група людей, які завдяки своїм особистісним чи груповим якостям справляють переважаючий вплив на соц-ну спільноту. Лідер об’єднує і направляє людей,які чекають, приймають і підтримують його. Політ.лідерство(ПЛ)-процес взаємодії між політ.лідером і людьми на чолі яких він стоїть. Поняття ПЛ може перекриватися понятям політ.керівництво,але керівник-це формальний лідер,не зажди володіє лідерськими якостями як особистість. Функції ПЛ. (Роберт Такер). 1)Діагностична-лідери визначають і оцінюють політ.ситуацію. 2)Політико-формулююча-лідери пропон. певну політику,напрямок д-ті в інтересах спільноти для вирішення певної проблеми. 3)Політико-здійснююча-лідери домагаються підтримки запропонованого політ.курсу та його реалізації певними засобами.
Політ.лідер- людина чи група людей, які завдяки своїм особистісним чи груповим якостям справляють переважаючий вплив на соц-ну спільноту. Лідер об’єднує і направляє людей,які чекають, приймають і підтримують його. Політ.лідерство-процес взаємодії між політ.лідером і людьми на чолі яких він стоїть. Теорії виникення лідерства: 1)Ситуаційна,лідер зявляється завдяки певним ситуаціям. 2)Т.рис-лідером дозволяє стати необхідна сукупність лідерських якостей. 3)Т.зацікавленої групи, лідер висувається групою.4)Т.сильних осіб.5)Т.наслідування, лідер виступає як потреба наслідування послідовників. 6)марксистка,політ.лідер- це політ.активний представник певного класу,який захищає його інтереси і спрямовує його д-ть. 7)Т.авторитету. Риси лідера:1)вміти правильно оцінити суп.ситуацію 2)вміти виражати і обстоювати інтереси спільноти 3)компетентність, професіоналізм, ерудиція 4)бути генератором ідей, новатором 5)вміти прогнозувати, передбач.сусп-й розвиток 6)володіти політ.культурою 7)моральність 8)мати організаторські здібності, вольові якості, тверді принципи 9)зваженість, гнучкість методів керівництва. Місце в сусп-му житті: Політ лідер є одночасно суб’єктом і об’єктом політ.процесу. Суб’єктом тому, що завдяки своїм особливим рисам і владі він охоплює і веде за собою людей. Об’єктом тому що він соц-ні і часові межі, його д-ть постійно оцінюється за еф-тю та результативністю.