Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра ЕОМ
Звіт
про виконання лабораторної роботи №4
з курсу: «Паралельні та розподілені обчислення»,
на тему:
«Розширена мережа Петрі»

Львів 2005 рік
Мета: Побудувати розширену мережу Петрі, яка оптимально, тобто з мінімальною кількістю вузлів та переходів реалізовує обчислення, задані варіантом.
Основні блоки мережі Петрі:

Рис. 1 Блок віднімання комплексних чисел без врахування знаку

Рис. 2 Блок віднімання комплексних чисел з врахуванням знаку

Рис. 3 Блок, який реалізовує операцію ділення комплексних чисел
Висновок. На даній лабараторній роботі я реалізував основні блоки мережі Петрі, за допомогою яких буде розв’язана задача розрахункової роботи.