Посадова інструкція
менеджера по рекламі
I. Загальні положення
1. Менеджер (керуючий) по рекламі здійснює комплекс робіт із реклами і стимулювання збуту продукції.
2. Менеджер по рекламі підпорядковується безпосередньо начальнику відділу маркетингу.
3. Менеджер по рекламі повинний мати вищу інженерно-економічну, філологічну або художню освіту і досвід роботи в сфері реклами не менше одного року.
4. Менеджер по рекламі керується у своїй роботі чинним законодавством України, наказами і розпорядженнями директора підприємства, Положенням про відділ маркетингу, розпорядженнями начальника відділу маркетингу і дійсної посадової інструкції.
II. Обов'язки
1. Визначення спільно з фахівцями з маркетингу і збуту продукції об'єктів реклами і сегментів ринку, на котрих необхідно рекламувати продукцію підприємства.
2. Вивчення технічних характеристик і економічних показників що випускається продукції і визначення спільно зі спеціалістами підприємства найбільше важливих її особливостей для проведення реклами.
3. Розробка стратегії реклами по кожному виді продукції і плану проведення рекламних заходів.
4. Визначення можливостей центральних і місцевих рекламних агентств і комбінатів торгової реклами і розробка пропозицій по притягненню їх до реклами продукції підприємства.
5. Організація реклами за допомогою засобів масової інформації (газет, телебачення, радіо). Організація і підготування статей, інформаційних матеріалів для часописів, газет, радіо. Підготування сценаріїв для кінорекламних роліків, фільмів.
6. Здійснення зовнішньої, світловий, прямої поштової реклами (планових і разових розсилань листів, бандеролей, посилок з інформаційними матеріалами).
7. Організація участі підприємства у всеукраїнських, регіональних, галузевих виставках, ярмарках, виставках-продажах. Підготування необхідних документів і матеріалів. Організація виставок, виставок-продажів на підприємстві.
8. Організація спільно зі спеціалістами підприємства демонстрації продукції в ході проведення оптових ярмарків, виставок-продажів.
9. Організація пропозицій по формуванню фірмового стилю, організація реклами за допомогою фірмових видань (плакатів, буклетів, афіш, експрес-інформації).
10. Оснащення представників підприємства, що направляються на виставки, ярмарки, виставки-продажі рекламними проспектами й іншою рекламною документацією.
11. Забезпечення фірмового оформлення рекламних матеріалів і інструментарію досліджень ринку і попиту населення.
12. Підготування до висновку договорів із науково-дослідними, рекламними й іншими організаціями, трудових угод по проведенню реклами.
13. Упорядкування кошторису витрат на проведення рекламних заходів і здійснення контролю за її виконанням.
14. Визначення дієвості реклами, її впливи на збут продукції, інформованості споживачів про продукцію підприємства. Визначення ефективності реклами. Формування довіри до підприємства. Аналіз реклами інших підприємств у країні і за рубежем. Розробка пропозицій по удосконалюванню реклами.
15. Упорядкування звітності по здійсненню рекламних заходів.
III. Права
1. Жадати від керівників підрозділів підприємства надання інформації, необхідної для здійснення реклами.
2. Брати участь у нарадах із питань постачання на виробництво нових видів продукції, вивчення ринків збуту і попиту, організації реклами, дизайну продукції, упаковування, тари.
3. Брати участь у роботі ярмарків і виставок.
4. Підготовляти пропозиції по притягненню у встановленому порядку сторонніх організацій для реклами продукції.
IV. Відповідальність
Менеджер по рекламі відповідає за якість і своєчасність виконання покладених на нього дійсною посадовою інструкцією обов'язків.