“ Динаміка норм банківських резервів в Україні”


ЗМІСТ :
Вступ.........................................................................................................................3
Розділ І. Грошово-кредитна політика держави
Суть, мета та роль грошово-кредитної політики.............................5
Центральний банк – головний суб’єкт грошово-кредитної
політики.........................................................................................................11
Норма обов’язкових банківських резервів як інструмент грошово-кредитної політики.............................................................................16
Порядок формування обов’язкових банківських резервів
в Україні.........................................................................................................20
Розділ ІІ. Аналіз динаміка норми обов’язкових банківських резервів в Україні
2.1. Аналіз динаміки норми обов’язкових банківських резервів в Україні за
1992 – 2000рр.............................................................................................23
2.2. Особливості політики НБУ щодо формування обов’язкових
банківських резервів в Україні у 2001 – 2003рр. ...................................27
Розділ ІІІ. Застосування норми обов’язкових банківських резервів для досягнення стабільного довгострокового економічного зростання
Проблема визначення величини норми обов’язкових банківських резервів для досягнення довготермінового економічного зростання..................................................................................................30
Основні засади політики НБУ щодо грошово-кредитної політики та застосування норми обов’язкових банківських резервів у 2004 році................................................................................................32
Висновки ...................................................................................................................38
Список використаної літератури.............................................................................40
Додатки