“ВІДНОШЕННЯ МІЖ СУДЖЕННЯМИ”

ПЛАН
Розподільність термінів в категоричних судженнях.
Колові схеми між термінами категоричних суджень.
Відношення між судженнями та істинністю. “Логічний квадрат”.
Кожен термін у судженні розподільний або не розподільний. Знання правил розподіленості термінів у судженнях необхідне при аналізі умовиводів.
Якщо термін судження повністю включається до обсягу іншого терміну або повністю виключається з нього, то він розподільний.
Якщо термін судження частково включається до обсягу іншого терміну або частково виключається з нього, то він не розподільний.
При розподіленості терміна в судженні говориться про всі предмети, про увесь клас. Якщо ж термін у судженні не розподільний, то це означає, що у судженні йдеться не про всі, а лише про деякі предмети класу, виражені цим терміном, про деяку частину цього класу.
Існують такі правила розподіленості термінів у судженнях:
а) У загальноствердних судженнях, в яких обсяг терміна S повністю включається до обсягу Р (рис. 1), S – розподілене, а Р – не розподілене.
Розглянемо це правило на такому прикладі: “Усі метали є провідниками електрики” (“Всі S є Р”). Оскільки обсяг субєкта цього судження (поняття “метал”) цілком включається до обсягу предиката (поняття “провідник електрики”), то S тут розподілене, а Р – не розподілене. У цьому судженні йдеться про всі метали, але не про всі провідники електрики. Обсяг предиката у таких судженнях (рис. 1) не вичерпується обсягом себєкта.
б) У тих же загальноствердних судженнях, у яких обсяг субєкта є обним і тим же (рис. 2) розподілений не тільки субєкт, а й предикат. До загальноствердних суджень, у яких розподілені S і Р, відносяться судження- означення і судження із виділяючим субєктом.
SP
Р
S
У загальнозаперечних судженнях субєкт і предикат розподілені. Наприклад, у судженні “Жоден із доказів не повинен братися на віру” (“Жодне S не є Р”) обсяг субєкта (поняття “доказ”) повністю виключається із обсягу предиката (“братися на віру”), тому обидва терміни (S і Р) тут розподілені.
S
Р

У частковоствердних судженнях ми маємо два випадки:
а) У частковоствердних судженнях, у яких обсяг субєкта частково включається до обсягу предиката, S і Р не розподілені
б) У частковоствердному судженні, в якому обсяг предиката повністю включається до обсягу субєкта, S – розподілене, а Р – не розподілене.
Р
Р
б)
S
а)
S
У частковозаперечних судженнях субєкт не розподілений, предикат розподілений або в цих судженнях обсяг S частково виключається з обсягу Р.
Між судженнями А, Е, І, О існують такі відношення:
відношення противності (контрастності), 2) відношення підпротивності 3) відношення суперечності (контрадикторності) та 4) відношення підпорядкування.
Е
Відношення між судженнями А, Е, І, О прийнято відображати в логіці у вигляді “логічного квадрата”.
А
Контрастність
Підпорядкування
Підпорядкування


О
І
ПідконтрастністьКОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
Перелічіть правила розподіленості термінів у судженнях.
Які два випадки є у частковоствердних судженнях?
Що таке “логічний квадрат”?