Завдання 3.1. Знайти невизначені інтеграли, результати інтегрування перевірити диференціюванням.
3.1.6. а) б) в)

Завдання 3.2. Обчислити визначений інтеграл.
3.2.6.

Завдання 3.3. Обчислити невласні інтеграли або довести їх розбіжність.
3.3.6.

Завдання 3.4. Обчислити подвійний інтеграл і перевірити отриманий результат, змінивши порядок інтегрування. Область D обмежена вказаними лініями.
3.4.6. .

Завдання 4.1. Показати, що функція задовільняє заданому рівнянню і обчислити диференціал у точці М(х,у) при заданих .
4.1.6. .
; М(;0); .

Завдання 4.2. Дослідити на екстремум функцію.
4.2.6. .

Завдання 4.3. Дослідити на збіжність ряди з додатними членами.
4.3.6. а); б).

Завдання 4.4. Дослідити на абсолютну та умовну збіжність знакозмінні ряди
4.4.6. .

Завдання 4.5. Знайти область збіжності функціонального ряду:
4.5.6.

Завдання 4.6. Знайти інтервали збіжності степеневих рядів
4.6.6
а)
б)
в)