ВИСНОВКИ
Ознайомившись з системою оподаткування Англії 18-19 століття, можна зробити наступні висновки. Наукова теорія оподаткування зародилася в Великобританії. Це цілком пояснюється її значимістю в світовому промисловому розвитку. Формування поглядів щодо податків, осмислення їх ролі та місця в суспільстві почалося ще в 17 столітті. Англійський філософ Френсіс Бекон, що служив при королі Якові Стюарді, ще в 1625 році писав про те що податки які стягуються з дозволу народу не так послаблюють його мужність. Вже в той час вчений зазначав, що податки можуть бути однаковими за розміром „по-кошельку", проте різними „по-серцю".
Трохи пізніше представник меркантилізму Уільям Петті написа відому працю „Трактат о налогах и сборах", в якій він обгрунтував перевагу „косвенного" оподаткування. Докази на користь акцизів зводяться до наступного : 1. Природня справедливість потребує щоб кожний сплачував, у відповідності до того що він насправді використовує. Наслідком цього є те, що такий податок є не жорсткопримусовим, і його досить легко платити тому хто задовольняється предметами необхідності; 2. Ніхто не платить двічі за одну річ, оскількі ніщо не може бути використане два рази; 3. Цей податок веде до раціонального використання продуктів, що в свою чергу призводить до збагачення нації; 4. При такому способі оподаткуваня в будь-коли можна мати достовірні дані про багацтво, ріст і промисел країни.
Меркантилісти виступали і за те, щоб акцизи збирались не за згодою окремих сімей, і щоб цей податок не викуповувався, а збирався особливими чиновниками з державного апарату.
Одним з тих, хто все-таки спробував створити якусь подобу наукової теорії оподаткування, став Адам Сміт. Він стверджував, що податки для платника - ознака не рабства, а волі. Праця "Дослідження про природу і причину багатства народів", нарешті, визначила основні принципи оподаткування, які актуальні й дотепер. Як ось: принцип справедливості ("піддані держави повинні в міру можливості... брати участь в утриманні уряду, тобто відповідно до прибутків, якими вони користуються