Міністерство освіти і науки Україниіі
Національний університет „Львівська політехніка”

Звіт
До лабораторної роботи №1
“ Пакетні командні файли”
З дисципліни:
«Мережеві операційні системи»


Варіант 2
ЗАВДАННЯ
№ варіанту
Завдання

2
Створити командний файл для переміщення файлів із заданим розширенням з заданого каталогу на заданому диску в каталог D:\шлях\NEW (шлях вказується користувачем) та виводу повідомлень про переміщення і результату в заданий файл. При необхідності каталог D:\шлях\NEW повинен бути створений. Забезпечити блокування виводу на екран команд командного файлу, максимальне блокування виводу на екран повідомлень ОС, контроль наявності вхідних параметрів та існування файлів, що переміщуються, та вивід повідомлення про успішність виконання операції.


Код:
@echo off
if "%1"=="" Goto Unsuccessful
if "%2"=="" Goto Unsuccessful
set path="%3"
if "%path%"=="" Goto Unsuccessful
for %%p in (%path%) do if exist %%p\*.%1 type %%p\*.%1 >> %%p\%2
for %%p in (%path%) do if exist %%p\*.%1 del %%p\*.%1
echo job done!
Goto End
:Unsuccessful
echo Using lab1.bat [ext] [dest file] [src dir]
echo ex: lab1.bat txt new.txt c:\new
:End
Висновок:
На даній лабораторній роботі я навчився працювати з пакетними командними файлами bat.