Характеристика
Остапчука Олександра Миколайовича
1989 року народження,
освіта середня
Остапчук О.М. є студентом 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки «Фінанси і кредит» факультету економіки і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування.
За період навчання Остапчук О.М. зарекомендував себе дисциплінованим, наполегливим, ініціативним студентом, навчається на «відмінно, добре». До покладених на нього обов’язків ставиться відповідально.
Бере участь у громадському житті факультету і університету. Має врівноважений характер, доброзичливий, комунікабельний, легко адаптується в новому колективі.
Фізично розвинутий добре, постійно займається спортом.
Зауважень з боку деканату щодо успішності та поведінки Остапчука О.М. немає.
Користується авторитетом серед викладачів і студентів.
Декан ФЕіП Л.В. Мельник
Заступник декана ФЕіП
з організаційної і виховної
роботи Н.М. Позняковська
«___» березня 2011 р.