Тема уроку: Учень і його оточення (5 кл)
Мета уроку: Закріпити раніше вивчений матеріал. Відпрацювати граматичну тему Präsens.
Вивчити кількісні числівники від 1 до 12.
Тренувати учнів у читанні і письмі.
Хід уроку
І. Початок уроку (організаційний момент)
ІІ. Фонетична зарядка
ABC – Reim
ABCDE
Der Kopt tut mir weh
FGHIJK
Der Doktor, der ist da!
LMND
Jetzt bin ich froh!
PQRST
Es ist wieder gut, juchhe!
UVWX
Jetzt fehlt mir nix
YZ
Jetzt geh ich ins Bett
ІІІ. Основна частина
повторення кольорів
Wie ist der Bleistift?
Präsens
Основа дієслова
ich - e Якщо основа дієслова du (e) st закінчується на d, t, pn, tn, er chn, dm, tm виникає – (е)sie (e) tes
а) Провідміняти дієслова письмово, підкреслити основу
malen, singen, rechnen, turnen
б) Скласти квіточку (роздатковий матеріал)
Die Blumen fielen auseinander.
Legt die Blumen wieder zusammen.
Скласти діалог “Знайомство”. Спитати як звуть співрозмовника і його родичів.
Числівники (1 – 12)
Демонстрація.
Sprecht mir nach.
Гра.
Для гри використовується планшет з трьома карманчиками, куди всавляються цифри. Учні називають цифри.
Вчитель перериває їх і пропонує учням наприклад: Findet eins?
Учень відповідає links. Якщо цифра знайдена вірно Ja, das stimmt, якщо ні Nein, das stimmt nicht.
Вчитель переставляє цифри місцями, замінює на іншу, весь час пропонуючи учням знайти певну цифру.
Після закінчення гри вчитель демонструє картки з цифрами, учні називають їх.
ІV. Підведення підсумків.
Що ми вивчили сьогодні на уроці?
Виставляння оцінок.
Домашнє завдання: вивчити цифри від 1 – 12. Написати по порядочку кожну цифру.