Heart
Heart is a hollow muscular organ which maintains the circulation of the in the human body.
There are four cavities in our heart. The two upper cavities are atriums and the two lower ones are ventricles. At the entrance and exit of the ventricles one can see four valves.
Our heart is within a strong fibreous bag known as the pericardium. The heart consists of three layers: the epicardium, the myocardium and the endocardium. The epicardium and the endocardium consist of connective tissue. The muscular tissue of the heart is known as the myocardium.
For the regulation of the heart’s action there are important nervous connections, especially with the vagus and with the sympathetic nerves.
The valves of the heart make the noises known as the heart sounds. At each heart beat the two atriums contact and expel their contents into the ventricles.
In adults the heart makes from 70 to 75 beats per minute while in children it is much higher.
There is a period of rest for the muscle between the beats. This rest period is shorter during greater activity and longer when the body is quiet.
On an average the heart is in a state of contraction about one third of our life.
Серце
Серце – це порожнистий м’язів орган, який підтримує циркуляцію крові у людському тілі. У нашому серці є чотири порожнини. Дві верхні порожнини – передсердя, дві нижні – шлуночки. Біля входу і виходу у шлуночки можна побачити чотири клапани.
Наше серце всередині – сильна, волокниста сумка, яка називається перикардом. Серце складається з трьох шарів: епікард, міокард, ендокард. Епікард і ендокард складається з сполучної тканини. м’язова тканина серця називається міокардом.
Для регуляції серцевої діяльності в серці є важливі нервові з'єднання, спеціальний блукаючий нерв і симпатичні нерви.
Клапани серця утворюють звуки, які називаються серцевими шумами. Кожен серцевий удар супроводжується скороченням двох передсердь, які виганяють свій вміст у шлуночки.
У дорослого серце робить 70-75 ударів в хвилину, тоді як у дітей значно більше.
Між ударами серця є період відпочинку для м'язів. Цей відпочинковий період короткий під час великої діяльності і активності, і довгий, поки тіло в спокої.
У середньому серце у стані скорочення приблизно одну третю нашого життя.