Організаційна карта підрозділу

Найменування процесу: Облік законодавчих та нормативних вимог

Керівник підрозділу
начальник відділу охорони праці
Власник процесу
Самсонов М.
Шрифт:4556Дата набуття чинності
16.10.2008р.

Нормативні документи:
Кодекс законів про працю України, Закон України «Про господарську діяльність», Закон України «Про охорону праці»,Господарський Кодекс України.

Вхідні потоки: Інформація про зовнішнє середовище

Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них:

У письмовому, електронному, усному вигляді звіти, закони, проекти.

Перевірка:

Особа, що відповідає за передачу (постачальник):Вихідні потоки

Аналіз зі сторони вищого керівництва

Форма передачі вихідних потоків і вимоги:

Звіт про кількість невідповідностей

Перевірка:

Особа, що відповідає за приймання (споживач):

Заступник генерального директора

Критерії оцінки процесу:

результативність роботи не нижче 95%, співвідношення входу і виходу, економічний ефект від прийнятих рішень, низький відсоток травматизму

Необхідні записи і передача інформації:

Про відповідальність діяльності підприємства законодавчим та нормативним актам, про ефективність впровадження корегуючи рішень та їх відповідальність діючому законодавству.

Дії у випадку, якщо ціль не досягнута:

Приймаються відповідні корегуючи рішення.

Відповідальність керівника підрозділу:

розробку нормативних вимог з врахуванням діючого законодавства України, своєчасність виконання поставлених йому завдань, виявлення помилок і їх усунення, проведення аналізу зовнішнього середовища, прийняття рішень з питань, що стосується його компетентності.

Повноваження керівника підрозділу:

Здійснює контроль за додержанням у структурних підрозділах законодавчих і нормативних правових актів з охорони праці, інформує працівників від особи роботодавця про стан умов праці на робочому місці, організовує проведення перевірок, обстеження технічного стану на відповідність їх вимогам нормативних актів з охорони праці

Богданець Юлія, група МО-32