Політика
ДП Шпанівський ЕЗХЕ у сфері якості
Місія:
Виробництво та поставка на ринок конкурентоспроможної продукції (спирту етилового із харчової сировини та спирту етилового денатурованого), який задовольняє конкретні вимоги замовників або перевищує їх, в цілях економічного процвітання підприємства та підвищення добробуту працівників.
Головний лозунг: Нашій продукції – найкращу якість!
Наша політика у сфері якості ґрунтується на стратегічних цілях підприємства у сфері якості, які передбачають:
підвищення задоволеності споживача;
зростання долі ринку і прибутку;
вивчення, узагальнення передового досвіду та впровадження сучасної технології виробництва спирту;
впровадження нових прогресивних методів контролю виробництва та готової продукції;
зниження затрат на незадовільну продукцію.
Доведення політики у сфері якості до відома своїх працівників і залучення всіх підлеглих до відповідальності та забезпечення якості є головною задачею керівників підприємства всіх рівнів.
Досягнення поставлених цілей та зобов’язань в сфері якості забезпечується такими шляхами:
дотримання принципу безперервного поліпшення управління якістю на основі постійного виміру та аналізу його ефективності, планування та проведення поліпшень;
дотримання обов’язкових норм трудової дисципліни та технологічної дисципліни;
вдосконалення системи матеріального стимулювання персоналу за якість та ефективність роботи;
високої кваліфікації працівників, яка забезпечується постійним та планомірним навчанням всього персоналу;
впровадження у процес виробництва досягнень науково – технічної революції;
включати вимірювання результативності процесів та визначення ефективності процесів і систематичне їх поліпшення.
проводити дослідження споживчого ринку про задоволеність споживачів продукцією;
Вище керівництво ДП Шпанівський ЕЗХЕ бере на себе повну відповідальність за реалізацію Політики у сфері якості.
Директор ДП Шпанівський ЕЗХЕ С.В.Ковальчук