Екологічний аналіз підприємства
Викид – це надходження в атмосферне повітря забруднювальних речовин або суміші таких речовин.
Питомі показники викидів забруднюючих речовин, кг\т виробленої хлібобулочної продукції становлять:
1). під час випікання:
- етиловий спирт - 1,6
- оцтова кислота - 0,155
- альдегід - 0,03
2). охолодження та зберігання:
- етиловий спирт - 0,2
- оцтова кислота - 0,03
- альдегід - 0,002
3). приймання, зберігання, підготовка до процесу виробництва:
- пил борошна - 0,017.
Розрахуємо загальну масу викидів у повітря:
Загальна маса виготовленого хліба за рік становитиме: 304800*0,7=213360кг=213,36т.
Отож показники викидів ЗР, кг\т виробленої хлібобулочної продукції становлять:
1) під час випікання:
- етиловий спирт - 1,6 *213,36=314,38кг.
- оцтова кислота - 0,155 *213,36=33,07кг.
- альдегід - 0,03*213,36=6,4кг
2) охолодження та зберігання:
- етиловий спирт - 0,2 *213,36=42,67кг.
- оцтова кислота - 0,03 *213,36=6,4кг.
- альдегід - 0,002 *213,36=0,43кг.
3) приймання, зберігання, підготовка до процесу виробництва:
- пил борошна - 0,017*213,36=3,6кг.
Скид стічних вод хлібопекарні здійснюється у міську каналізацію.
Показники викидів в атмосферне повітря не перевищують гранично допустимих норм, тому витрати на оплату викидів включають то загальних витрат підприємства і хлібопекарня не сплачує додаткових податків, пов’язаних з забрудненням повітря.
Вигоди від даного проекту становлять 63710грн.
Всі суб’єкти господарювання, що мають стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря зобов’язані одержати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та регулярно сплачувати збір за забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами.
Перелік документації, яка необхідна для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
1.Заява, згідно встановленої форми (зразок додається).
2. Для новоствореного підприємства - «Робочий проект з розділом ОВНС» (п. 1.7 Інструкції...). Для діючого підприємства - «Звіт з інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря» (п. 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002р. № 302).
3. Для новоствореного підприємства - «Пропозиції на отримання дозволу» (п. 1.7 Інструкції...). Для діючого підприємства - «Документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин» у письмовій формі (п. 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002р. № 302).
4. XML - формат на електронних носіях (п. 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002р. № 302).
5. Повідомлення, розміщене в місцевих друкованих засобах масової інформації про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (зразок додається).
6. Повідомлення місцевої держадміністрації про наявність звернень громадян з приводу отримання даним підприємством дозволу (п. 7 Постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002р. № 302).
7. Висновок установи державної санітарно-епідеміологічної служби щодо видачі дозволу суб’єкту господарювання (п. 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002р. № 302).
Дозвіл видається безоплатно державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Сумській області на термін не менш як п’ять років.
Суб’єкт господарювання для розроблення документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, може залучати установи, організації та заклади, яким Мінприроди надає право на розроблення цих документів.