Все подробности samsung syncmaster 2233rz на нашем сайте.Предмет, суб’єкти та об’єкт мікроекономіки
Аналіз попиту і пропонування
Ринкова рівновага та зміни…
Поняття еластичності, її види та показники
Еластичність пропонування. Часові періоди і пристосування ринку
Мета споживача у кардиналістській та ординалістській теоріях
Бюджетне обмеження споживача та його властивості
Оптимізація вибору споживача у карденал. та ординал. моделях
Зміна рівноваги споживача під впливом зміни ціни. Ефекти заміни
Зміна рівноваги споживача під впливом зміни доходу в індивідуальному попиті. Криві Енгеля.
Формування ринкового попиту. Зовн. впливи. Спож. надлишок.
Теорія виробництва, витрат і прибуткі. Мета д-ті фірми.
Виробнича ф-ція з одним змінним фактором та короткостр. витрати в-цтва.
Загал. правило вибору оптимального обсягу в-цтва….
Вибір конкурентною фірмою оптимального обсягу випуску у короткост. періоді на основі аналізу граничного виторгу та витрат
Вибір фірмою ефективної технології у довгостр. періоді. Ізокванта…
Вибір фірмою економічно ефективного способу в-цтва. Мінімізація сукупних витрат…
Довгострокові середні витрати та їх мінімізація. Економія на масштабі…
Механізм встановлення довгостр. рівноваги конкурентної фірми і галузі
Ефективність обміну і розподілу ресурсів у споживанні та в-цтві
Ефективність за Паретто та соціальний оптимум. Теорія добробуту.
Монополія монопсонія. Рівновага монополії.
Соціально-економічні наслідки монополії. Природня монополія.
Характерні риси та причини поширення олігополії. Поведінка олігополіста
Моделі олігополістичного ціноутворення. Явні та таємні змови
Поведінка фірм на ринку монополістичної конкуренції. Моделі…
Особливості попиту на фактори в-цтва.
Пропонування та рівновага на конкурентному ринку праці…
Пропонування та рівновага на ринках активів, фін. капіталу…
Дефекти сучасного ринку і функції держави. Проблеми в-цтва суспільних благ.

Все подробности samsung syncmaster 2233rz на нашем сайте.