Позичковий капітал, який приносить його власнику позичковий відсоток також характеризується ступенем прибутковості. Останній показник розраховується як норма позичкового відсотку:
П%=П%/ПК*100% , де ………..
Норма позичкового відсотку залежить від середньої норми прибутку . середня норма прибутку в даному моменті буде виступати верхньою межею можливого рівня норми позичкового відсотку. В реальному житті норма позичкового відсотку залежить також від наступних факторів:
Співвідношення попиту і пропонування грошей .
Від стану кон’юнктури ринку в цілому (тобто від стануц розвитку економіки вцілому)
Рух позичкового капіталу здійснюється через кредит .
Кредит це система відносин стосовно тимчасової передачі певних цінностей на умовах терміновості повернення і платності у вигляді відсотку за користування кредитом.
Нарощування купівельної спроможності суб’єктів ринкових відносин.
Капіталізація вільних грошових доходів , заощаджень фізичних і юридичних осіб.
Форми кредиту:
Комерційний кредит ( пояснює собою ту позику яка надається підприємцеві у товарній формі, а тому…………вексель )
Банківський кредит це основна форма кредиту яка представляє собою грошову позику яку надають банки.
Споживчий кредит цйе відстрочка платежу яка надається населенню підприємствами роздрібної торгівлі за куплені товари.
Державний кредит це мобілізація урядом грошових засобів шляхом позичок як у власного населення так і в міжнародних структур.
Акціонерний капітал це більш пізня форма існування капіталу причиною його появи є суперечність між тенденцією до створення великих промислових підприємств та обмеженістю індивідуальних капіталів перші акціонерні товариства виникають на початку XVII ст……………..
В франції німеччині данії тап інших країнах акціонерні товариства виникають в другій половині ………..ст. проте до 30 рр.. …………… ст. акціонерні товариства були відносно рідким явищем і лише в ……..ст акціонерні товариства стають пануючою ………….підприємств в усіх сферах економіки розвинених країн свту…………….
Акціонерне товариство – це підприємство яке вважається власністю багатьох фізичних і юридичних осіб, що вклали певну суму грошей в ………………шляхом купівлі його акцій.
Капітал акціонерного товариства …………………………………….дві частини :
Вланий капітал
Запозичений капітал.
Засоби які отримані в результаті випуску і роз…………акціяй утворюють власний капітал…………….
……………………………...запозичений капітал.
З розвитком акціонерних товариств відбувається роздвоєння капіталу на
Реальний
Фіктивний капітал
Реальний капітал пов'язаний з всіма функціональними формами капіталу
Фіктивний капітал це відображення капіталу в ціних паперах
Створення акціонерного товариства сприяє утворенню особливого роду прибутку так званого засновницького прибутку………………