Технологія виконання буд. процесу
Зрізка рослинного шару проходить бульдозерами Т-100 Д493 які переміщують рослинний шар товщиною 0,3 м на відстань100 м. зрізка проходить смугами, що накладаються одна на одну на 20см.
Розробка, транспортування і укладка грунту ведеться скрепером ДЗ-33, так як це дозволяє дальність транспортування.
Для ущільнення грунту використовують каток Д 703 . кожен прохід катка повинен перекривати попередню на 0,3м
Кінцеве планування проводять бульдозером Т-100
Охорона праці
До початку виконання робіт в місцях розміщення діючихпідземних комунікацій повинні бути розроблені і узгоджені з організаціями експлуатуючими ці комунікації, міроприємства по безпеці умов праці, а розміщення підземних комунікацій на місцевості показане відповідними знаками або надписами.
Виконання земляних робіт в зоні діючих підземних комунікацій треба проводити під безпосереднім наглядом виконроба або майстра, а в охоронній зоні кабелів, які є під напругою, або діючого газопроводу, крім того, під наглядом робітників електро або газового господарства.
При знайденні вибухово-небезпечних матеріалів земляні роботи в цих місцях слід негайно припинити до отримання дозволу від відповідних органів.
Перед початком виконання земляних робіт на ділянках з можливим токсичним забрудненням грунту (звалище, кладовище), необхідний дозвіл Державного санітарного нагляду.
Погрузка грунту на авто-самоскиди повинна виконуватися зі сторони заднього борта.