Звіт про протікання внутрішніх процесів

Періодичність подання_____________Хто подає_______БП
Час виконання 1 операції
час виготовлення одиниці продукції
К-ть виготовленої продукції за одиницю часу
кількість дефектів
кількість рекламацій
кількість несвоєчасно виготовленої продукції
% дефектної продукції
кількість помилокВизначення потреб споживача
 
 
 
 
 
 
 
 

Визначеня ринку
 
 
 
 
 
 
 
 

Розроюити дизайн
 
 
 
 
 
 
 
 

Розробити тех.документацію
 
 
 
 
 
 
 
 

Закупити сировину і матеріали
 
 
 
 
 
 
 
 

Виготовити
 
 
 
 
 
 
 
 

продати
 
 
 
 
 
 
 
 

провести після продажне обслуговування