Тести з «Економіки підприємства»
Абсолютний рівень якості продукції: визн. шляхом обчислення вибраних показників якості без порівяння їх з відповідними аналогічних вітчизняних і зарубіжних виробів
Адміністративне відокремлена частина підприємства, у якій виконується певний комплекс робіт у відповідності з внутрішньозаводською спеціалізацією називают: цехом
Багаторічний досвід господарювання у країнах з ринковою економікою виділяє такі традиційні моделі п-цької д-сті: класична та іноваційна
Боргові цінні папери: за якими емітент бере на себе зобов"язання повернути у визначений термін кошти, інвестовані в його діяльність, але які не дають їхнім власникам права на участь в уп-ні справами емітента
В залежності від мети вкладання коштів для інвестора істотне значення має розподіл облігацій на: вклади у сферу виробництва, соц сферу тощо
В результаті проведення реконструкції діючого п-ва за необхідністю можуть бути: впровадженні нові технології, модернізація та заміна фізично спрацьованого і технічно застарілого устаткування
Ведучим(головним) ринком, що визначає перспективи розвитку інших ринків, є: грошово- кредитний
Величина грошового потоку по борговим цінним паперам розраховується як: сума чистого доходу скоригованого на процентну ставку
Величина грошового потоку по пайовим цінним паперам розраховується як: сума чистого доходу з врахуванням виплат (дивідентів)
Виділяють найбільш поширені типи уставних інтеграційних об’єднань: асоціації