Задача 1
Встановити абсолютне вивільнення оборотних засобів підприємства, якщо сума оборотних засобів в звітному році становила 340тис грн., а обсяг реалізованої продукції 5,8 млн грн. В плановому році обсяг випуску продукції має збільшитися на 15%, а тривалість обороту оборотних засобів скоротитися на 3 дні.
К об = Обсяг реалізованої продукції/Залишок оборотних засобів = 5800/340=17 обертів оборотні засоби здійснюють протягом звітного року.
Тривалість обороту в звітному році = Кількість днів за період/Кількість обертів коефіцієнта оборотності = 360/17=21,2
Обсяг продукції який планується виготовити в плановому році = 5800*15%=6670 тис. грн.
Тривалість обороту в плановому році = 21,2 – 3 = 18,2 дні
Коефіцієнт оборотності в плановому році = 360/18,2=19,8
Сума оборотних засобів в плановому році = 6670/19,8=336,9
Обсяг вивільнення оборотних коштів становитиме = звітний період – плановий період = 340тис. грн.. – 337 тис. грн.. = 3 тис. грн.
Відповідь: Скорочення обороту на 3 дні та збільшення обсягу виробництва на 15% досягнення за рахунок збільшення оборотності оборотних засобів.
Задача 2
Протягом звітного року підприємство виготовило і реалізувало товарної продукції на суму 900тис.грн. Середньорічний залишок обігових коштів 180тис. грн.. В плановому році обсяг реалізованої продукції має збільшитися на 6,5%. Крім того розроблено економіко організаційні заходи підвищення ефективності виробництва які уможливлять скорочення тривалості обороту виготовлених коштів на 8 днів. Розрахувати показники оборотності коштів у звітному та планових роках, а також рентабельність оборотних коштів, якщо рентабельність продукції в звітному році становило 20%, а в плановому 25%.
Коефіцієнт оборотності звітного року = Обсяг реалізованої продукції / залишок оборотних коштів = 900000/180000=5 обертів
Тривалість обороту в звітному році = кількість днів в періоді / кількість обертів = 365/5=73
Збільшення обсягу реалізованої продукції на 6,5% = 900000*0,65 = 958,5тис. грн..
Тривалість обороту оборотних коштів в плановому році = 73 – 8 = 65 днів
Коефіцієнт оборотності в плановому році = 365/65=5,6 обертів
Розмір оборотних коштів планового року = обсяг випущеної продукції / коефіцієнт оборотності = 958,5/5,6=171200грн
Рентабельність оборотних коштів (прибуток) = 900тис * 0,2=180тис.грн. (958,5 *0,25=239,6тис. грн..)
Рентабельність оборотних коштів в звітному році =180/180=100%
Рентабельність оборотних коштів у плановому році = 239,6/171,2 = 140%
Відповідь: Рентабельність зросла на 40% у плановому році.
Задачі 3
У звітному році підприємство здійснило виробництво продукції в обсязі 1600тис.грн. при фондозабезпеченості 0,78 грн./грн.. В поточному році передбачається збільшити фондозабезпеченість на 5%, а обсяг виробництва продукції на 10%. Визначити потребу підприємства в основних виробничих фондах в поточному році.
Фондозабезпеченість = балансова вартість ОВФ/ обсяг виробництва продукції
Балансова вартість основних виробничих фондів = 1600*0,78 = 1248тис.грн.
Обсяг виробництва продукції в = 1600*10%=1760 тис грн.
Фондозабезпеченість поточного року = 0,78/5%=0,82 грн./грн.
Балансова вартість в поточному році = 1760*0,82=1443тис. грн..
Відповідь: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Продуктивність праці
Оплата праці: відрядна, погодинна
Задача 4
Розрахувати заробітну плату робітника за відрядно преміальною системою оплати праці, якщо норма витрат праці 0,4 людино-годин/виріб. Розцінка за виріб 2,8 грн/од.прод. Відпрацьовано 176 людино-годин, вироблено 485 виробів. Премія нараховується: за 100% виконання норми 10% і за кожен відсоток перевиконання 1,5% відрядного заробітку.
Заробітна плата = ЗПосн. + Премія(Премія за 100% виконання + Премія за перевиконання)
ЗПосн. = 2,8 * 485= 1358 грн.
Премія = 176/0,4= 440виробів
Відрядна оплата праці = 440 * 2,8=1232грн
Премія за 100% виконання = 1232*100% = 123,2
45/440*100%=10,2% * 1,5%=15,3
Премія за перевиконання = 1232*15,3=188,5
ЗП = 1358 +123,2+188,5=1669,70
Задача 5
Місячний оклад економіста 1260 грн., за тривалості робочого дня 8,2 год. За графіком у нього має бути відпрацьовано 22 дні. Один якій святковий що не співпадає з вихідним, а фактично йому був наданий листок не працездатності на 4 дні, один з яких передсвятковий. З фонду матеріального заохочення економісту нарахована премія в розмірі 20% фактичного заробітку. Необхідно визначити заробітну плату економіста за місяць.
(22-2)*8,2+(1/7,2)=164+7,2=171,2 год.
1260/171,2=7,4грн.
Фактично відпрацював економіст = 3*8,2+7,2=31,8
171,2-31,8=139,4*7,4=1031,56 грн.
1031,56*20%/100%=1237,9