Клієнт соціальної роботи - індивід, група людей, сім'я, громада, які не можуть самостійно подолати свої проблеми, вийти з життєвої кризи, функціонувати самостійно і тому потребують допомоги фахових соціальних працівників, є адресатами соціальної роботи.
У кожному суспільстві до категорії вразливих можуть бути віднесені різні групи громадян. Особи, з якими мають справу соціальні працівники, різні за віком (від немовлят до похилого віку), належать до різних рас, релігій, етнічних, соціоекономічних груп. Клієнтами чи потенційними клієнтами соціальної роботи у західних країнах є:
бездомні люди;
родини, в яких існують проблеми дитячої занедбаності, сексуальних, фізичних зловживань щодо дитини або одного з партнерів;
подружні пари, що мають серйозні подружні конфлікти;
родини, в яких дитина виховується лише одним з батьків або в яких проявляються насильство з боку батьків чи делінквентна поведінка, труднощі у навчанні дитини;
особи, які живуть з ВІЛ/СНІД, та їхні родини;
осіб, які мають низькі доходи через безробіття, відсутність годувальника, фізичні обмеження, недостатність навичок тощо;
особи, які перебувають в ув'язнені чи колишні ув'язнені, життя яких поруйноване покаранням за порушення закону;
незаміжні вагітні дівчата-підлітки або такі, що вже виховують дитину;
гомосексуалісти, лесбіянки, які мають особисті або сімейні проблеми;
особи, які мають соматичні (тілесні), психічні захворювання або інвалідність; термінально (безнадійно) хворі;
залежні від алкоголю, наркотиків особи та їхні родини;
мігранти і меншини, що мають недостатні ресурси, можливості, жертви расизму, сексизму (статевої дискримінації) або інших форм дискримінації;
особи із затримками розвитку (інваліди розвитку) та їхні родини;
особи похилого віку, які не можуть адекватно функціонувати;
мігранти і біженці, яким не вистачає необхідних для життя ресурсів;
діти, які залишилися без піклування батьків або які зазнають насилля;
діти, які мають проблеми у навчанні, та їхні родини;
особи, які перебувають у стресовому стані, спричиненому травматичними подіями (смерть близької людини, природні або техногенні катастрофи, вихід на пенсію тощо), а також діти, які покинули родину.