Предмет і метод мікроекономіки
План
Предмет, об’єкт і суб’єкти мікроекономіки.
Основні поняття та припущення мікроекономічного аналізу.
Загальні та специфічні методи мікроекономічного дослідження.
Предметом мікроекономіки є поведінка індивідуальних господарюючих суб’єктів в різних ринкових структурах.
Суб’єкти цієї економіки численні Центральними суб’єктами мікроекономіки є споживач і фірма.
Об’єктом вивчення є процес розробки прийняття і реалізації рішень відносно виробу і використання обмежених ресурсів, з метою одержання якомога більшої вигоди.
Перше припущення – припущення обмеженості або рідкості ресурсів.
Лише обмежені ресурси купуються і продаються. В умовах обмеженості ресурсів перед кожним індивідом постає проблема вибору. Всі мікроекономічні суб’єкти постають перед проблемою вибору.
Вибір – це компроміс на який змушені йти мікросуб’єкти, щоб за обмежених ресурсів задовольнити якомога більше потреб.
Альтернативна вартість – це кількість одного блага від якої потрібно відмовитись заради додаткової одиниці іншого.
Ефективність – це одержання найкращого результату відж використання наявних ресурсів.
Друге припущення – це припущення раціональної поведінки мікроекономічних суб’єктів.
Приймаючи рішення споживачі і фірма завжди порівнюють витрати і вигоди. Всі економічні суб’єкти діють в умовах ринку. Ринок не є однорідним, розрізняють декілька ринкових структур. А саме :
Досконала конкуренція
Монополістична конкуренція
Олігополія
Монополія