№13
Протягом робочого дня кооператив шиє 50 пар рукавичок загальною вартістю 200 грн. Нова вартість складає 50 грн. В результаті вдосконалення виробництва продуктивність праці зросла в 2 рази.
Визначте вартість всієї партії рукавичок ,вироблених за робочий день,а також вартість 1 пари. Що таке нова вартість?
№37
Робочий день триває 10 годин. За цей час наймані робітники виготовляють продукт вартістю в 100 тис. дол. На сировину і матеріали витрачено 50 тис. дол. , вартість зношених машин 20 тис. дол., денна вартість робочої сили 10 тис. дол.
Визначте, на скільки процентів зміниться ступінь експлуатації найманої праці, якщо тривалість робочого дня зросте на 1 год. Що таке абсолютна додаткова вартість? Якими шляхами вона одержується?
№43
Авансований капітал - 1000 ф. ст., постійний капітал - 800 ф. ст., норма додаткової вартості - 100%. Через скільки років початково авансований капітал перетвориться у капіталізовану додаткову вартість? Що таке відтворення? Які види відтворення існують?
№65
Капіталіст авансує на виробництво - 48 млн. ф. ст. Оборотний капітал складає - 16 млн. ф. ст. і обертається щороку 6 разів. Основний капітал зношується за 8 років. За який час авансований капітал зробить повний оборот? Що таке оборот капіталу?
№103
Нехай суспільне виробництво зосереджене в 5 галузях, куди вкладено рівно великі капітали по 100 одиниць. Органічна будова в 3 галузях становить відповідно 4:1, 7:3, 1,5:1, в четвертій галузі змінний капітал становить - 15 одиниць, в п’ятій - 5 одиниць. Ступінь експлуатації скрізь - 100%. Спожита частина постійного капіталу відповідно складає: 50,51,51,40,10.
Обчисліть вартість товарів, вироблених в кожній галузі за даний період, і ціну виробництва. На скільки ціна виробництва відхиляється від вартості продукції? Чи діє закон вартості в умовах капіталістичного виробництва?
№115
Власний капітал банку складає 10 млн. дол. , залучений капітал 20 млн. дол.
Ставка банківського проценту (за вклади) = 20 %. Ставка позичкового проценту (який береться за позику) дорівнює - 25%.
Визначте норму і масу банківського прибутку, якщо в позику відається лише залучений капітал. Яку роль відіграє позичковий капітал в розвитку економіки?