Білети політологія
Білет №2
1. 1 . В Україні вибори Президента відбувається на основі мажоритарної системи абсолютної більшості …..
2. 2 . Перша модель політичної системи була розроблена давньогрецьким мисленням Сократом
3. 1 . плюральний вотум – це надання окремим категоріям виборців додаткових голосів.
4. 2
5. 1,3,4,5,6
6. 2,5
7. 1,4,5
8. 1,4,5
9. 3
10. 2,3
11. 2,3,4,6 . Демократичним політичним режимам притаманні наступні ознаки:
12. 4 . головою

1. За територіальною; 2. За об'єктом; 3. За часом проведення; 4. За кількісною ознакою участі виборців; 5. За правовими наслідками;
За порядком визначення результатів виборів розрізняють такі виборчі системи: - мажоритарну; - пропорційну; - змішану.
Мажоритарна є найстарішою із виборчих систем. Назва її походить від французького "majorite", що означає "більшість".
Згідно з виборами за мажоритарною системою депутатський мандат від округу одержує той кандидат у депутати, який отримав встановлену законом більшість голосів виборців.
Залежно від того, як визначається більшість голосів, необхідних для обрання кандидата, розрізняють:
мажоритарну систему абсолютної більшості; мажоритарну систему відносної більшості; мажоритарну систему кваліфікованої більшості.
Як правило, за мажоритарною системою виборчі округи бувають переважно одномандатними.
В одномандатних округах голосують за персонального кандидата, а в багатомандатних —як за певних осіб, так і за партійні списки.
Мажоритарна система абсолютної більшості для обрання кандидата вимагає зібрати більше половини голосів виборців, тобто наслідки голосування визначають за формулою 50% + 1 голос.
За цією системою обов'язковий нижній поріг участі виборців у голосуванні.
Перевага мажоритарної системи - у її демократизмі, оскільки вона враховує інтереси більшості виборців.
Недолік її у тому, що за цією системою можливе повторне голосування або повторні вибори за умови, якщо кандидат не одержав 50% + 1 голос. А повторне голосування, як правило, призводить до зменшення, зниження активності виборців. В Україні ще донедавна застосовували мажоритарну систему при підрахунку голосів на парламентських і місцевих виборах. Тепер вона зберігалася лише на виборах Президента України.
Мажоритарна система відносної більшості (або простої більшості) є найпростішим різновидом мажоритарної системи. За нею обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів виборців порівняно з іншими кандидатами. За умови однакової кількості набраних голосів двома чи більше кандидатами застосовують процедуру жеребкування. Перевага цієї системи у тому, що голосування відбувається в один тур і законодавство не встановлює обов'язковий мінімум участі у ньому виборців.
Її серйозний недолік, на наш погляд, у тому, що вона не дає змоги враховувати інтереси більшості виборців. Тут кандидат у народні депутати може бути обраний і абсолютною меншістю, а це вже суперечить основоположному принципу демократії: в суспільстві проводиться політика більшості, яка і враховує інтереси та потреби меншості.
Нині в Україні мажоритарна система відносної більшості була запро ваджена частково на парламентських і повністю на місцевих виборах у 1998р.