Основні завдання роботи управління:- забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість, трудову міграцію, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне обслуговування населення, у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;- удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва міських органів

Сектор державних соціальних інспекторів, контроль за правильністю надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми, щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 11 групи психічного розладу, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, інших соціальних та компенсаційних виплат; цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на цю мету. Сектор з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЄС, забезпечення відповідно до законодавства соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок ЧАЄС. Відділ бухгалтерського обліку, систематичний контроль за виконанням кошторисів доходів та видатків установи, станом розрахунків з підприємствами, організаціями і працівниками установи, використанням матеріальних і грошових ресурсів та їх збереженням. Сприяти поліпшенню фінансово - господарської діяльності та розвитку соціальної сфери установи. Ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в бюджетній установі, зокрема, надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух коштів установи. Сектор обслуговування інвалідів, ветеранів війни і праці, організація виконання правових, організаційних, соціально -економічних заходів у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці.
 
Про підсумки виконання середньострокової Програми соціально-економічного такультурного розвитку
і бюджетуміста за січень-вересень 2010 року
 
 
Спеціалістами управління праці та соціального захисту населення Глухівської міської ради за минулий тиждень ( 04.10.-09.10.2010 р.) прийнято 574 заяви від громадян на призначення субсидій та 285 - від пенсіонерів, які надійшли поштою.
За цей період призначено 628 субсидій. Також призначено компенсацію на придбання твердого палива та скрапленого газу 246 сім’ям, яку вони отримають у ІУ кварталі 2010 року.
 
Станом на 22 жовтня 2010 року до Управління праці та соціального захисту населення Глухівської міської ради звернулось за призначенням субсидій з 1 серпня 2010 року 3013 сімей, в тому числі за заявочним принципом (листи-звернення через Укрпошту)- 1887 сімей.
Призначено субсидій з 1 серпня 2010 року – 2715 сім»ям, у тому числі за листами – зверненнями через Укрпошту -1740.
Чисельність сімей, які отримують субсидію для відшкодування витрат на оплату  житлово-комунальних послуг -2628, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива -270.