Для підвищення ефективності діяльності ПП «Енергопромбуд» необхідно ввести наступний рекомендований перелік документів:
Програму маркетингових проектів на перспективний рік;
План аудитів СУЯ;
Програма заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
Програму навчання і розвитку персоналу;
Програму безпеки та охорони бізнесу;
План фінансових аудитів роботи окремих підрозділів та бізнес-процесів;
Оцінка організації і розвитку процесу продаж;
Оцінка роботи торгового персоналу;
Оцінка відгуків клієнтів та споживачів про якість обслуговування, товарної продукції (терміновість, системність оцінки, причини відмов);
Сума заборгованостей за поставлену продукцію;
Оцінку даних про дотримання та відхилення фактичних термінів виконання замовлень від планових, облік переносів та їх погодження із замовником;
Дані про тривалість виконання робіт, що пов'язані із доставкою, монтажем продукції у замовника та причини повторних виїздів на монтаж;
Облік та дотримання норм використання матеріальних ресурсів;
Обсяг виробництва та продаж - за асортиментом, за групами споживачів ;
Організація виробництва товарної продукції (помісячно, поквартально);
Організація продаж товарної продукції (помісячно, поквартально);
Розвиток персоналу.