Організаційна карта підрозділу

Найменування процесу: Коригуючі дії

Керівник підрозділу:
Заступник директора з питань економіки і фінансів
Власник процесу:
Генеральний директор
Шифр:Дата набуття чинності:

Нормативні документи:
ISO 9000:2001 Система менеджменту якості
ISO 9001:2001 (пункт 8.5.2) Система менеджменту якості. Вимоги.
Статут підприємства, робочі інструкції, законодавче забезпечення, технологічні карти, схеми процесів, методичні вимоги та інші акти, що регулюють господарську діяльність.

Вхідні потоки:
Протоколи нарад, пропозиції щодо удосконалення процесу управління ТОВ Вестра

Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них:
Скоригований та затверджений пакет документів , які повинні бути легко ідентифікованими, чіткими, адекватними та актуальними.

Перевірка: Проводиться з метою перевірки ефективності та результативності управління організацією, а також з метою визначення подальшого шляху розвитку організації

Особа, що відповідає за передачу (постачальник):
Начальники відділів МТЗ, управління персоналом, збуту та маркетингу

Вихідні потоки:
Управлінські рішення щодо подальшого шляху розвитку організації

Форма передачі вихідних потоків і вимоги:
Підготовлені письмові висновки, звіти протоколи, а також накази та рекомендації

Перевірка:
Підтвердження того, що вище керівництво отримало звіт та висновок

Особа, що відповідає за приймання (споживач):
Генеральний директор

Критерії оцінки процесу:
Результативність, ефективність, достовірність даних, точність та важливість впливу на процес.

Необхідні записи і передача інформації:
Канцтовари, бюджет, приміщення, висновок про проведення дій, а також накази та рекомендації
Інформація передається одноразово.

Дії у випадку, якщо ціль не досягнута:
Повторне проведення перевірки, а також перевірка компетентності управлінського персоналу і дотримання робітниками рекомендацій і наказів.

Відповідальність керівника підрозділу:
Несе відповідальність за донесення даних до підлеглих і потім конролює їх виконання