Вхідні потоки:
Технологічні карти, накладні, матеріали, обладнання, енргоносії, звітність підприємствапро виготовлену продукцію

Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них:
Скоригований та затверджений пакет документів про вироблену продукцію, документи повинні бути легко ідентифікованими, чіткими, адекватними та актуальними.

Перевірка: Проводиться з метою перевірки дотримання у процесі продажу продукції технологічних вимог, стандартів, карт, санітарних норм та ін.

Особа, що відповідає за передачу (постачальник):
Заступник директора з виробництва

Вихідні потоки:
Звіт із висновком та рекомендаціями щодо процесу реалізації продукції

Форма передачі вихідних потоків і вимоги:
Підготовлені письмові висновки, звіти та інша документація про аналіз

Перевірка:
Підтвердження того, що вище керівництво отримало звіт та висновок

Особа, що відповідає за приймання (споживач):
Генеральний директор

Критерії оцінки процесу:
Результативність, ефективність, достовірність даних, точність та важливість впливу на процес.

Необхідні записи і передача інформації:
Канцтовари, бюджет, приміщення, висновок про проведення дослідження
Інформація передається одноразово.

Дії у випадку, якщо ціль не досягнута:
Підвищення кваліфікації персоналу, удосконалення процесу перевірки, повторне її проведення

Відповідальність керівника підрозділу:
Несе відповідальність за достовірність наданої інформації, точність даних та ефективність проведеної перевірки.

Організаційна карта підрозділу

Найменування процесу: Управління невідповідною продукцією

Керівник підрозділу:
Заступник директора з виробництва
Власник процесу:
Генеральний директор
Шифр:Дата набуття чинності:

Нормативні документи:
ISO 9000:2001 Система менеджменту якості
ISO 9001:2001 (пункт 8.3) Система менеджменту якості. Вимоги.
Статут підприємства, робочі інструкції, законодавче забезпечення, технологічні карти, схеми процесів, методичні вимоги та інші акти, що регулюють господарську діяльність.