Соціологічні методи виокремлюються як соціологічні засади соціальної роботи;
педагогічні — як соціально-педагогічна основа діяльності соціальних служб;
психологічні — як психологічне забезпечення соціальної роботи, зміст і методи психосоціальної практики.
Виділяють методи індивідуальної соціальної роботи, методи соціальної роботи з групою, методи соціальної роботи в мікросоціальному середовищі. У практиці соціальної роботи застосовуються методи соціального впливу на особистість, які сформувались як методи суто соціальної роботи, як результат її теорії і практики. Більшість з них запозичені із досвіду соціальної роботи в США і розвинених країн Західної Європи. Кращі з них пристосовані до вітчизняної системи соціального захисту населення та соціальної підтримки різних цільових груп і категорій громадян. Ці методи класифікуються з погляду:
cуб’єкт-суб’єктних чи суб’єкт-об’єктних відносин (командна, групова робота фахівців, спеціалістів соціальної роботи, волонтерів і робота з клієнтами);
чисельності клієнтів, які є об’єктами соціального впливу (індивідуальна, групова, общинна, масова робота);
змісту, прийомів і засобів соціальної роботи, місця їх реалізації (телефонне консультування; соціальна робота в общині, спільноті, ком’юніті; фостеринг; самокерована соціальна робота; соціальна анімація; мобільна соціальна робота та ін.).