Організаційна карта підрозділу

Найменування процесу: Внутрішній аудит

Керівник підрозділу:
Аудитор
Власник процесу:
Генеральний директор
Шифр:Дата набуття чинності:

Нормативні документи:
ISO 9000:2001 Система менеджменту якості
ISO 9001:2001 (пункт 8.2.2) Система менеджменту якості. Вимоги.
Статут підприємства, робочі інструкції, законодавче забезпечення, схеми процесів, методичні вимоги та інші акти, що регулюють господарську діяльність.

Вхідні потоки:
Протоколи, звіти нарад, технологічні карти, накладні, форма №1 „Баланс”, форма №2 „Звіт про фінансові результати”, інша документація по звітності.

Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них:
Скоригований та затверджений пакет документів, документи повинні бути легко ідентифікованими, чіткими, адекватними та актуальними.

Перевірка: Проводиться з метою забезпечення впевненості щодо достовірностіінформації, викладеної у вхідних потоків шляхом прослідковування та перевірки за змістом та формальної перевірки документів.

Особа, що відповідає за передачу (постачальник):
Аудитор

Вихідні потоки:
Перевірені документи, аудиторський висновок про результати дослідження

Форма передачі вихідних потоків і вимоги:
Підготовлені письмові висновки, звіти та інша документація про аналіз

Перевірка:
Підтвердження того, що вище керівництво отримало аудиторський висновок

Особа, що відповідає за приймання (споживач):
Генеральний директор

Критерії оцінки процесу:
Результативність, ефективність, достовірність даних, точність та важливість впливу на процес.

Необхідні записи і передача інформації:
Канцтовари, бюджет, приміщення, висновок про проведення аудиту.
Інформація передається одноразово.

Дії у випадку, якщо ціль не досягнута:
Підвищення кваліфікації персоналу, удосконалення процесу внутрішнього аудиту, повторне його проведення

Відповідальність керівника підрозділу:
Несе відповідальність за достовірність наданої інформації, точність даних та ефективність проведеної перевірки.