Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин
Курсова робота
з технічної термодинаміки
на тему: Розрахунок термодинамічних процесів водяної пари. Розрахунок процесу стиску газу. Розрахунок теоретичних циклів паросилових установок
Студентки ІІ курсу ІІ групи
напрямку підготовки 6.050602
"Гідроенергетика"
Максимової Вікторії Сергіївни
Керівник ас. Трофимчук І. П.
Національна шкала__________
Кількість балів____ Оцінка ECTS___

Члени комісії : _________ Костюк О. П.
(підпис)
_________ _____________
(підпис) (прізвище та ініціали)


м. Рівне - 2013рік