1. До характерних ознак,за якими компанія класифікується як транснаціональна, не відносяться?а) наявність в одній зарубіжній країні філіалу цієї національної компанії2. Протекціонізм як зовнішньоторговельну політику вперше теоретично обґрунтували?в) меркантелісти3. Ставка адвалерного мита встановлюється?б) у відсотках до митної вартості товарів4. Інвестиційний клімат-це..?б) стан правового, фінансового, соціально-економічного та суспільно-політичного середовища в країні, який зумовлює ту чи іншу ступінь привабливостідля іноземних інвесторів5. Ліцензійна угода, яка дає ліцензіату всі права на використання винаходу (секретів виробництва), а також позбавляє ліцензіара права використання права використання предмету ліцензії – це:б) угода повної ліцензії6. Рахунок поточних операцій платіжного балансу включає:а) рахунок торгівлі та рахунок невидимої торгівлі
7. До тарифних інструментів зовнішньоїторговельної політики відносять:
в) специфічне мито
8. Вираження іноземної валюти у нац валюті – це