2. СТАТИСТИКА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ
Статистичний збірник “Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку Миколаївської області за 2007 рік”Збірник містить основні макроекономічні показники діяльності регіону – валовий регіональний продукт, випуск товарів і послуг, валову додану вартість та проміжне споживання за ряд років.(109 стор., 66 грн. 90 коп.)
Статистичний збірник“Доходи і витрати населення у 2008 році” Збірник містить дані основних показників, що характеризують рівень життя населення області: динаміку та структуру складових доходів та витрат, стан на споживчому ринку області. Найважливіші показники представлені в порівнянні з регіонами України. Інформація наведена за 2003-2008 роки. (81 стор., 53 грн. 52 коп.)
Доповідь“Доходи і витрати населення області за 2008 рік”Доповідь містить аналіз показників, що визначають рівень життя населення області. З основних складових доходів населення значна увага приділяється формуванню заробітної плати, пенсій, соціальної допомоги.(34 стор., 53 грн.52 коп.)
Доповідь “Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку Миколаївської області за 2007 рік”У доповіді проведено аналіз узагальнюючих показників, що характеризують рівень економічного розвитку області – валового регіонального продукту, випуску товарів і послуг, валової доданої вартості та проміжного споживання.(30 стор., 66 грн.90 коп.)