Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра обліку та аудиту
Курсова робота
з курсу «Статистика» за темою :
«Статистика національно багатства України»