Про організацію захисту технічних засобів органу, щодо якого здійснюється ТЗІ від витоку інформації технічними каналами
З метою забезпечення належного режиму при проведені в органі, щодо якого здійснюється ТЗІ робіт і усунення можливих каналів витоку інформації з обмеженим доступом (далі по тексту – ІзОД),
НАКАЗУЮ:
1. Обов’язки щодо організації робіт з технічного захисту інформації з обмеженим доступом органу, щодо якого здійснюється ТЗІ покласти на службу безпеки організації. Обов’язки щодо контролю повноти та якості реалізованих заходів покласти на групу режиму.
2. Затвердити перелік інформації з обмеженим доступом, яка наявна в органі, щодо якого здійснюється ТЗІ, додаток №1 до наказу.
3. Затвердити перелік виділених приміщень, інформаційних систем, спеціальних об’єктів на яких утворюється, обробляється, зберігається, передається інформація з обмеженим доступом, додаток №2 до наказу.
4. Начальнику підрозділу ТЗІ в термін до 23 грудня 2006 р. представити мені для затвердження список осіб, відповідальних за забезпечення режиму у виділених приміщеннях, на об’єктах.
5. Встановити в органі, щодо якого здійснюється ТЗІ контрольовану зону відповідно до затвердженої мною планом-схемою, додаток №3 до наказу.
6. Службі охорони вжити заходів, що виключають несанкціоноване перебування в контрольованій зоні сторонніх осіб і транспортних засобів.
7. Групі режиму провести категоріювання виділених об’єктів.
8. Аналітичній групі провести первинну атестацію виділених об’єктів, результат атестації зареєструвати в атестаційному паспорті виділеного приміщення.
9. Установити, що роботу з ІзОД допускається здійснювати тільки в приміщеннях, що пройшли атестацію.
10. При роботі з ІзОД дозволяється використовувати технічні засоби передачі, обробки і збереження інформації, що тільки входять у затверджений мною перелік (додаток №4 до наказу).
11. Для забезпечення захисту ІзОД від витоку з виділених приміщень за межі контрольованих зон певного підрозділу органу, щодо якого здійснюється ТЗІ (наприклад, головного енергетика) у цих приміщеннях провести захисні заходи відповідно до затвердженого мною плану-графіку («Технічний захист об’єкту»).
12. При роботі з ІзОД дотримуватись правил, зазначених в політиці безпки. («Політика безпеки»)
13. Контроль за виконанням плану-графіка захисних заходів покласти на групу режиму.
14. На групу режиму покласти обов’язки з підготовки технічних засобів у виділених приміщеннях (якщо ці засоби вимагають попередньої підготовки) до проведення особливо важливих заходів.
15. Про проведення особливо важливих заходів відповідальним особам вчасно повідомляти групу режиму.
16. Начальнику підрозділу по завершенні організаційних, організаційно-технічних і технічних заходів для захисту об’єктів органу, щодо якого здійснюється ТЗІ провести перевірку заходів і представити мені Акт прийому робіт із захисту від можливого витоку ІзОД для узгодження і наступного затвердження.
17. Начальнику підрозділу разом із призначеними мною відповідальними за забезпечення режиму у виділених приміщеннях підготувати і представити мені на затвердження графік проведення періодичних атестаційних перевірок виділених приміщень і технічних засобів, що в них знаходяться.
18. Про всі виявлені при атестації й атестаційних перевірках порушення доповідати мені для вжиття оперативних заходів.
(дата) (ПІБ, підпис)