Показники економічної ефективності проектних заходів
№п/п
Назва показників
Числове значення показниківаналога
проекту

1
2
3
4

1.
Витрати на розробку проекту, грн
-
823,86

2.
Ціна придбання проектного рішення, грн..

-

1029,83

3.
Комплексний показник якості проекту

-

2,25

4.
Річні експлуатаційні витрати системи управління конкурентоспроможністю, тис. грн..

41,256

55,7

5.
Ціна споживання проекту, тис. грн.

164,61

226,36

6.
Відносний економічний ефект у сфері експлуатації проекту, тис. грн..

-

37,126

7.
Коефіцієнт конкурентоспроможності проекту, тис. грн..

-

1,64

8.
Додатковий економічний ефект у сфері експлуатації проекту, тис. грн.

-

161,91