Існуванню конкуренції загрожує монополія. Монополія – окремі наймогутніше підприємства або об’єднення декількох підприємств, які виготовляють переважну кількість певної продукції, внаслідок чого впливають на процес ціноутворення і привласнюють високі (монопольні) прибутки.
Практика засвідчує, що залежно від характеру і причин, є такі види монополії:
природна – існує в галузях, які виробляють рідкісні метали та інші елементи виробництва, а також у галузях інфраструктури, що мають важливе і стратегічне значення, контроль над яким здійснюватися боку держави.(виробництво ядерної зброї)
легальна монополія – утворюється на законних підставах для надання особливих послуг (зв’язок, органи, що надають авторськи права)
штучна монополія – виникає в наслідок особливого становища підприємств для одержання монополістичних переваг.
Монополії проникають у всі сфери суспільного відтворення – безпосереднє виробництво, обмін, розподіл і споживання. Першою монополізується сфера обігу. На цій основі виникають найпростіші форми монополістичних об’єднань – картелі і синдикати.
Картель – об’днання декількох підприємств однієї галузі виробництва, учасники якого зберігають власність на засоби виробництва і вироблений продукт. На сучасному етапі картель існують у формі патентних пулів, ліцензійних договорів, консорціумів з проведення з проведення науково – дослідних розробок. Синдикат - об’єднання низки підприємств, які зберігають право власності на засоби виробництва, але втрачають власність на вироблений продукт.
Найскладніші форми монополістичних об’єднань з’являються тоді, коли процес монополізації поширюється і на сферу безпосереднього виробництва. З’являється така форма монополістичних об’єднань як трест, це об’єднання цілої низки підприємств однієї або декількох галузей промисловості, учасники якого втрачають власність на засоби виробництва та вироблений продукт, виробничу та комерційну самостійність, тобто об’єднують виробництво, збут, фінанси, управління, а на суму вкладеного капіталу, власники окремих підприємств отримують акції тресту, які дають їм право брати участь в управлінні й привласнювати відповідну частку прибутку. Існують ще такі форми як багатогалузевий концерн, конгломерат, банківські монополії. Процес монополізації має позитивні й негативні наслідки. Позитивною рисою є те, що у гігантських підприємство більше можливостей розвивати сучасне виробництво, фінансувати крупні науково – дослідні лабораторії, отримувати нові наукові результати, впроваджувати новітню техніку і технологію...завдяки привласненню монопольно високих прибутків монополії стимулюють конкуренцію, інноваційну діяльність, довготермінові інвестиції.
Негативні наслідки : встановлення монопольних цін, створення штучного дефіциту.