Висновок і пропозиції
Основним завданням комплексної практики з фаху є поглиблення професійної підготовки спеціаліста менеджера, ознайомлення і набуття досвіду на робочих місцях методики організаційно-управлінської, планово-маркетингової роботи, практичні основи розробки бізнес плану підприємства та підвищення рівня знань з питання менеджменту підприємства в ринкових умовах.
Пройшовши комплексну практику з фаху я вивчила функціонування Березнівського споживчого товариства в умовах ринку, його виробничу структуру, зміст, роль, основні риси та принципи планування в умовах ринкового господарського механізму. Навчилася конкретно підбирати вихідні дані для розробки планів товариства, визначити та обґрунтувати основні напрямки поліпшення господарської діяльності в умовах ринкових відносин.
Щоб збільшити прибутковість підприємства, на мою думку, необхідно розширити асортимент продукції та збільшити кількість реалізованих послуг, а також розширити продаж асортименту продукції за рахунок розширення самого товариства. Для цього є всі необхідні умови та перспективи, адже товариство пропонує високоякісні та конкурентоспроможні продукцію та послуги на вигідних умовах для споживачів.