Предметом ф'ючерсної угоди є ф'ючерсний контракт - документ, що визначає права й обов'язки на одержання чи передачу майна (включаючи гроші, валютні цінності і цінні папери) чи інформації з указівкою порядку такого одержання чи передачі. При цьому він не є цінним папером.
Ф'ючерсний контракт не може бути просто анульований, чи, відповідно до біржової термінології, ліквідований. Якщо він укладений, то може бути ліквідований або шляхом виведення протилежної угоди з рівною кількістю товару, або постачанням обумовленого товару в термін, передбачений контрактом.
Результатом таких угод є не передача реального товару, а сплата чи одержання різниці між ціною контракту в день його висновку і ціною в день виконання.
При висновку ф'ючерсного контракту узгоджуються тільки дві основних умови: ціна і позиція (термін постачання). Всі інші умови стандартні і визначаються біржовими правилами.
Форвардний контракт — це угода між двома контрагентами про умови здійснення операції з базовим інструментом (активом), яка відбудеться в майбутньому. Найчастіше такі операції набувають форму купівлі чи продажу обумовленої кількості конкретного виду базових інструментів за фіксованою ціною на визначену дату в майбутньому.
Укладення форвардного контракту означає, що одна зі сторін (продавець) бере на себе зобов’язання здійснити поставку певної кількості базових інструментів на певну дату, зафіксовану в контракті, але віддалену значним проміжком часу від дати укладення угоди, а інша сторона (покупець) зобов’язується прийняти поставку за обумовленою ціною. Отже, всі умови форвардної угоди визначаються контрагентами в момент її укладання, тобто наперед.
Дата, коли сторони підписують форвардний контракт, називається датою угоди. Дата, на яку учасники домовляються здійснити операцію купівлі-продажу базового інструмента, називається датою платежу, або розрахунків. Період між цими датами називають форвардним.
Опціон належить до того самого класу цінних паперів, що й ф’ючерс. Якщо не звертати увагу на деталі, різницю між ними можна сформулювати так: опціон — це ф’ючерс, виконання котрого не є обов’язковим для покупця.
«Опціон — похідний цінний папір, який передбачає право, але не обов’язок покупця (утримувача) купити або продати певну кількість цінностей, що лежать в основі опціону, за раніше домовленою ціною протягом певного часу».
«Опціони — це стандартизовані угоди про продаж і придбання певних боргових цінних паперів, акцій і ф’ючерсних контрактів у визначеній кількості, у певний день у майбутньому, за домовленою ціною».
Існують два типи опціонів:
а) опціон на купівлю, або опціон покупця чи опціон кол (call options);
б) опціон на продаж, або опціон продавця чи опціон пут (put options).
Купуючи опціон кол, покупець придбає право купити у продавця опціону (контрагента за даним контрактом) указаний у контракті актив у домовлені терміни за ціною виконання або відмовитися від цієї купівлі.
Купуючи опціон пут, покупець придбає право продати продавцеві опціону (контрагенту за даним контрактом) вказаний у контракті актив у встановлені терміни за ціною виконання або відмовитися від цього продажу.
В опціонній угоді ризикують обидва учасники, але покупець опціону ризикує трохи менше, ніж продавець, завдяки праву вибору, яке має покупець. У разі погіршання ситуації на ринку він може відмовитися від купівлі акцій і втратить тільки виплачену премію. Утрати продавця мають характер упущеної вигоди, оскільки, продавши свої акції за опціонним контрактом, він позбавляється можливості одержати курсовий прибуток, реалізувавши ці акції на спотовому (поточному) ринку за вищою ціною.