Внесок українських учених
у розвиток світової економічної теорії
Українські вчені зробили вагомий внесок у розвиток економічної науки. Однак цей внесок українців є, на жаль, ще маловідомий. Професор С. Злупко - знаний дослідник історії економічної думки України - пояснює це низкою обставин. По-перше, український народ тривалий час був позбавлений своєї держави, й усіх українських економістів зачислювали до російських. По-друге, у країнах Західної Європи, де формується світова думка, нерідко стверджують (і це вже традиція) про певну нездатність слов'ян до економічного мислення. По-третє, праці багатьох українських економістів не були доступні навіть фахівцям. У вищих навчальних закладах економічної думки України не вивчали. За радянських часів зацікавленість спадщиною українських економістів
Недавно опублікувано його фундаментальний навчальний посібник (С. Злупко. Основи історії економічної теорії. - Львів, 2001. - 626 с.), де вперше в економічній літературі з'ясовано місце видатних українських економістів у контексті світового розвитку економічної теорії. Заслугою саме професора С. Злупка є піднесення із забуття, дослідження і популяризація цілої низки українців, які спричинилися до розвитку економічної теорії.
Видатним економістом-математиком, який мав величезний вплив на розвиток сучасної економічної науки, був представник Київської школи Євген Слуцький (1880-1948). Він зробив вагомий внесок у розвиток економіко-математичних методів в економічній науці.
Ще 1915 р. в італійському журналі було опубліковано статтю Є. Слуцького "До теорії збалансованого бюджету споживача" (передруковано в Москві тільки 1963 р.), присвячену проблемам попиту і взаємозв'язку між функцією попиту, рухом цін та доходів. Цікаво, що цю статтю Р. Ален та Дж. Гікс "виявили" тільки в 30-ті роки. Треба віддати належне цим ученим. Хоча Гікс ознайомився зі статтею Є. Слуцького вже після публікації основних своїх ідей (1934), він відверто заявив: "Теорія, яку буде викладено в цьому і двох наступних розділах, належить, по суті, Слуцькому..."1. Декілька статей присвятив Є. Слуцькому й Р. Ален, зазначивши великий пилив його праць на розвиток економетрики.
Уперше в світовій літературі Є. Слуцький наголосив на потребі і творення нової науки, яка б розробляла принципи раціональної поведінки людей за різних умов, - праксеології.
Навіть ці фрагментарні відомості про внесок українських учених у розвиток світової економічної думки (а тут навіть не і гадано прізвищ багатьох інших учених, які прямо або побіжно іаймалися економічними проблемами: це І. Франко, М. Драгоманов, В. Каразин, А. Скальський, Д. Журавський, В. І Ілироцький, О. Терлецький, М. Павлик та багато інших) »;ісвідчують, що українські вчені були не тільки популяризаторами ідей західних економістів, а й створювали теорії, які ібагатили світову економічну думку.
Сьогодні студенти незалежної України мають змогу ознайомитися з усією різноманітністю концепцій економічної теорії (українських і зарубіжних) і за оригінальними працями їхніх авторів, і 1.1 перекладними виданнями. Глибоке ознайомлення з цими Коні і,єі щіями збагатить читача: воно є неодмінною умовою розвитку і "помічного професіоналізму.