Завдання.
У липні 2005 року фірма «Нова» вирішила автоматизувати ведення бухгалтерського обліку та придбала бухгалтерську програму 1С:Бухгалтерія вартість 40 тис.грн. без ПДВ. Витрати на її придбання відображені в обліку підприємства наступним проведенням:
Дт 93 Кт 631 – 40000 грн.
Потрібно:
Визначити допущені порушення;
Оцінити ступінь впливу виявлених помилок на показники звітності;
Запропонувати шляхи виправлення помилок;
Вказати джерела інформації щодо даної категорії операцій.
Розв’язання.
1)Перевіряємо правильність визначення бухгалтерського проведення.
Як спостерігається дане проведення яке фірма відобразила в обліку не правильне. Потрібно сформувати наступні проведення:
Дт 154 Кт 631 – 40000 грн.;
Потім визначаємо ПДВ, адже фірма «Нова» його також не визначила:
40000 грн. * 20% = 8000 грн.
Проведення: Дт 641 Кт 631 на суму 8000 грн.
Після цього потрібно записати такі проведення:
Дт 12 Кт 154 – 40000 грн.
Дт 631 Кт 311 – 48000 грн.
2)Визначаємо ступінь виявлених порушень на суттєвість.
Помилка вважається суттєвою, адже вона значно перекручує бухгалтерську інформацію, невідображені в обліку всі бухгалтерські проведення, які відображають дану ситуацію, тобто, придбання бухгалтерської програми, також є суттєвим те, що невизначено і не відображено в обліку ПДВ.
3)Отже, потрібно запропонувати такі шляхи виправлення помилок:
відкоригувати дані проведення що наведені вище;
перерахувати суму ПДВ і відобразити правильно в кореспонденції рахунків;
внести коригування в Декларації по ПДВ;
доплатити постачальнику 8000 грн. та оформити дану суму відповідним проведенням.
4)Джерела інформації для нематеріальних активів:
Нормативні документи:
ПСБО – 8 «Нематеріальні активи»; план рахунків; Закон України «Про ПДВ».
Первинні документи:
Договір купівлі – продажу, рахунок, податкова накладна, акт введення в експлуатацію нематеріальних активів, виписка банку, платіжне доручення.
Регістри:
Оборотно-сальдова відомість по рахункам 15, 63, 64, 31; виписка з Головної книги по рахункам 15, 63, 64, 31.
Фінансова звітність:
Форма №1 «Баланс», ф.№5 «Примітки до річної фінансової звітності».
Податкова звітність:
Декларація по ПДВ.