Завдання 2
Природні умови України
Площа України
603,

Найголовніші риси
географічного
положення


Кордони


Основні геологічні
структури території
України


Рельєф:
-низовини
-височини
-гори


Клітат:
-тип клімату
-сонячна радіація
-атмосферний тиск
-вітровий режим
-температурний режим
-опади
-несприятливі атмосферні явища


Води і водні ресурси:
-річки
-озера
-водосховища
-болота
-канали
-моря


Грунти
-основні типи грунтів


Рослинний і тваринний
світ:
рослинність:
-ліси
Тваринний світ:
-основні представники


Природні зони:
-зона змішаних лісів
-лісостепова зона
-степова зона
-Українські Карпати
-Кримські гори


Природозаповідний
фонд України