Під форматуванням розуміють операції, які пов’язані з оформленням тексту і зміною його зовнішнього вигляду. Операції форматування дійсні тільки для виділених об’єктів.
Розрізняють три основні операції форматування: форматування символів, форматування абзаців, форматування сторінок.
Форматування символів.
При форматуванні символів можна змінити шрифт, його розмір. Форматування здійснюється командою Формат/ Шрифт. При цьому на екрані з'являється вікно діалогу Шрифт, в якому можна встановити такі параметри:
Шрифт ( вибирається із списку шрифтів);
Стиль ( звичайний, курсив, напівжирний, напівжирний курсив);
Розмір шрифту;
Підкреслення;
Колір символів;
Ефекти ( верхній і нижній індекси, перекреслений).
Форматування абзаців.
Під абзацом у Microsoft Word розуміють частину документу, за якою поміщається маркер абзацу. При введенні тексту абзац закінчується клавішею [ Enter ]. Процес форматування абзацу містить в собі:
Вирівнювання абзаців;
Встановлення відступів абзаців;
Встановлення відстані між рядками і абзацами.
Для форматування абзацу використовують команду Формат/ Абзац, яка відкриває вікно діалогу Абзац.
При встановленні параметрів форматування абзацу зовнішній вигляд цього абзацу відображається у полі Образец вікна діалогу абзац.
Форматування сторінок. При введенні і друкуванні тексту Microsoft Word використовує встановлені по замовчуванню розміри поля сторінки. Змінити їх можна командою Файл/ Параметры страницы. При цьому відкривається діалогове вікно Параметры страницы, яка має ряд вкладок.
Вкладка Поля дозволяє встановити розміри верхнього, нижнього, лівого і правого полів. Поле Образец цієї вкладки показує, який вигляд матиме сторінка з встановленими параметрами поля при друкуванні.
Вкладка Размер бумаги дозволяє вибрати стандартні розміри із списка форматів, які підтримує Microsoft Word. В полі Ориентация потрібно вибрати орієнтацію документа Книжная ( рядки документа паралельні короткій стороні аркуша) або Альбомная ( рядки паралельні довгій стороні аркуша).
Стиль форматування. Якщо потрібно придати певну форму всьому документу, то зручніше один раз підібрати шрифт, розміри полів і інші атрибути. Для вибору стилю слід відкрити список стилів панелі інструментів Форматирование і вибрати потрібний.
Будь-який стиль можна змінити.
Більш широкі можливості має команда Формат/ Стиль і вікно діалогу Стиль. Вони дають можливість не тільки форматувати абзац, а й створити новий шаблон відповідно до відформaтованого абзацу.