Таблиця 1. Основні економічні показники діяльності ДП «Березнівське лісове господарство»

з/п
Показники
Одиниці виміру
2008
2009
2010
Відхилення2010/2008
2010/2009Абс.
%
Абс.
%

1.
Обсяг реалізованої продукції
тис. куб. м
64,136
63,649
69,748
5,61
8,75
6,10
9,58

2.
Чистий дохід від реалізації продукції
тис. грн.
20357,0
21504,0
25750,0
5393,0
26,49
4246,0
19,75

3.
Собівартість реалізованої продукції
тис. грн.
13941,0
15734,0
17723,0
3782,0
27,13
1989,0
12,64

4.
Собівартість реалізованої продукції
грн./
м куб.
317,4
247,2
254,1
-63,30
-19,94
6,90
2,79

5.
Середньорічна вартість ОВФ
тис. грн.
4710,5
4895,5
5161,5
451,0
9,57
266,0
5,43

6.
Фондовіддача ОВФ
грн./грн.
4,83
4,81
5,37
0,54
11,18
0,56
11,64

7.
Питомі витрати
грн./грн.
0,68
0,73
0,69
0,01
1,47
-0,04
-5,48

8.
Чисельність працівників, всього
осіб
326
301
293
-33,0
-10,12
-8,0
-2,66

9.
Фонд оплати праці, всього
тис. грн.
7294,0
7014,0
9043,0
1749,0
23,98
2029,0
28,93

10.
Середньорічна продуктивність праці одного працівника
тис. грн.
69,8
78,3
94,53
24,73
35,43
16,23
20,73

11.
Середньомісячна заробітна плата одного праціника
грн.
1916,08
1955,51
2572,04
655,96
34,23
616,53
31,53

12.
Зарплатомісткість продукції
грн./грн.
0,36
0,33
0,35
-0,01
-2,78
0,02
6,06


Таблиця 2. Аналіз рентабельності ДП «Березнівське лісове господарство» (за загальним і чистим прибутком)

з/п
Назва показника
Формула розрахунку
2008
2009
2010
Відхилення2009/2008
2010/2009Абс.
%
Абс.
%

1.
Рентабельність реалізації продукції

3,52
2,21
3,09
-1,31
-37,22
0,88
28,48

2.
Рентабельність власного капіталу

2,36
1,29
1,30
-1,07
-45,34
0,01
0,77

3.
Рентабельність активів

1,53
0,81
0,79
-0,72
-47,06
-0,02
-2,53

4.
Рентабельність виробництва

2,65
1,11
1,87
-1,54
-58,11
0,76
40,64


/
Графік 1. Основні показники рентабельності підприємства
Таблиця 3. Аналіз формування фінансових результатів ДП «Березнівське лісове господарство»

з/п

Назва показника
2008
2009

2010
Відхилення


2010/2008
2010/2009


Абс.
%
Абс.
%

1.
Виручка від реалізації продукції (з ПДВ)
22753,0
23567,0
27697,0
4944,0
21,73
4130,0
17,52

2.
Виручка від реалізації продукції (без ПДВ)
20357,0
21504,0
25750,0
5393,0
26,49
4246,0
19,75

3.
Собівартість реалізованої продукції
13941,0
15734,0
17723,0
3782,0
27,13
1989,0
12,64

4.
Валовий прибуток
6416,0
5770,0
8027,0
1611,0
25,11
2257,0
39,12

5.
Інші операційні доходи
1196,0
388,0
984,0
-212,0
-17,73
596,0
153,61

6.
Адміністративні витрати
1910,0
1784,0
2198,0
288,0
15,08
414,0
23,21

7.
Витрати на збут
3358,0
3311,0
4746,0
1388,0
41,33
1435,0
43,34

8.
Інші операційні витрати
1627,0
588,0
1272,0
-355,0
-21,82
684,0
116,33

9.
Прибуток від операційної діяльності
717,0
475,0
795,0
78,0
10,88
320,0
67,37

10.
Інші фінансові доходи
17,0,
-
-
-17,0
-100,0
-
-

11.
Інші доходи
2,0
20,0
27,0
25,0
1250,0
7,0
35,0

12.
Фінансові витрати
54,0
16,0
-
-54,0
-100,0
-16,0
-100,0

13.
Інші витрати
312,0
304,0
490,0
178,0
57,05
186,0
61,18

14.
Прибуток до оподаткування
370,0
175,0
332,0
-38,0
-10,27
157,0
89,71

15.
Податок на прибуток
264,0
116,0
272,0
8,0
3,03
156,0
134,48

16.
Чистий прибуток
106,0
59,0
60,0
-46,0
-43,40
1,0
1,69

Умовні позначення:
Д – дохід(виручка) від реалізації продукції
ІОД – інші операційні доходи
ІФД – інші фінансові доходи
ІД – інші доходи
ЗВ – загальні витрати і відрахування
Св – собівартість реалізованої продукції
Сак – середньорічна вартість активів
ЧП – чистий прибуток
ЧД – чистий дохід від реалізації продукції
Свк – середньорічна вартість власного капіталу
ВП – валовий прибуток
ІОВ- інші операційні витрати
АВ – адміністративні витрати
ВЗ – витрати на збут
Пр – прибуток від операційної діяльності
Рвк = (ЧП/Свк)*100% = ((Д + ІОД + ІФД + ІД – ЗВ)/Свк)*100%
Таблиця 4. Факторний аналіз рентабельності власного капіталу 2009/2008

з/п


підстановки

Взаємодія факторів

Результуючий показник

Відхилення
Причина відхиленняД
ІОД

ІФД

ІД

ЗВ
Свк
1
-
22753
1196
17
2
23862
4494,5
0,0236
-
-

2
1
23567
1196
17
2
23862
4494,5
0,2047
0,1811
^ Д

3
2
23567
388
17
2
23862
4494,5
0,0249
-0,1798
v ІОД

4
3
23567
388
-
2
23862
4494,5
0,0211
-0,0038
v ІФД

5
4
23567
388
-
20
23862
4494,5
0,0251
0,004
^ ІД

6
5
23567
388
-
20
23916
4494,5
0,0131
-0,012
^ ЗВ

7
6
23567
388
-
20
23916
4565
0,0129
-0,0002
^ Свк


Перевірка: 0,1811 + (-0,1798) + (-0,0038) + 0,004 + (-0,012) + (-0,0002) = - 0,0107.
Таблиця 5. Факторний аналіз рентабельності власного капіталу 2010/2009

з/п


підстановки

Взаємодія факторів

Результуючий показник
Відхилення
Причина відхилення
Д

ІОД

ІФД

ЗВ

Свк

1

-
23567
388
20
23916
4565
0,0129
-
-

2
1
27697
388
20
23916
4565
0,9176341
0,9047341
^ ІД

3
2
27697
984
20
23916
4565
1,0481927
0,1305586
^ ІОД

4

3
27697
984
27
23916
4565
1,0497261
0,0015334
^ ІФД

5
4
27697
984
27
28648
4565
0,0131434
-1,0365827
^ ЗВ

6
5
27697
984
27
28648
4620,5
0,0130
-0,0001434
^ Свк

Перевірка: 0,9047341 + 0,1305586 + 0,0015334 + (-1,0365827) + (-0,0001434) = 0,0001.
Рв = (ЧП/Сак)*100% = ((Д + ІОД + ІФД + ІД – ЗВ)/Сак)*100%
Таблиця 6. Факторний аналіз рентабельності активів 2009/2008

з/п


підстановки

Взаємодія факторів

Результуючий показник
Відхилення
Причина відхиленняД
ІОД
ІФД
ІД
ЗВ
Сак
1
-
22753
1196
17
2
23862
6932,5
0,0153
-
-

2
1
23567
1196
17
2
23862
6932,5
0,1327
0,1174
^ Д

3
2
23567
388
17
2
23862
6932,5
0,0162
-0,1165
v ІОД

4
3
23567
388
-
2
23862
6932,5
0,0137
-0,0025
v ІФД

5
4
23567
388
-
20
23862
6932,5
0,0163
0,0026
^ ІД

6
5
23567
388
-
20
23916
6932,5
0,0085
-0,0078
^ ЗВ

7
6
23567
388
-
20
23916
7296
0,0081
-0,0004
^ Сак


Перевірка: 0,1174 + (-0,1165) + (-0,0025) + 0,0026+ (-0,0078) + (-0,0004) = - 0,0072.
Таблиця 7. Факторний аналіз рентабельності активів 2010/2009

з/п


підстановки

Взаємодія факторів

Результуючий показник
Відхилення
Причина відхиленняД
ІОД

ІФД

ЗВ
Сак

1

-
23567
388
20
23916
7296
0,0081
-
-

2
1
27697
388
20
23916
7296
0,5741502
0,5660502
^ Д

3
2
27697
984
20
23916
7296
0,6558388
0,0816886
^ ІОД

4

3
27697
984
27
23916
7296
0,6567982
0,0009594
^ ІФД

5
4
27697
984
27
28648
7296
0,0082236
-0,6485746
^ ЗВ

6
5
27697
984
27
28648
7601,5
0,0079
-0,0003236
^ Сак


Перевірка: 0,5660502 + 0,0816886 + 0,0009594 + (-0,6485746) + (-0,0003236) = -0,0002.
Рр.п. = ((ВП + ІОД – АВ – ВЗ – ІОВ)/ЧД)
Таблиця 8. Факторний аналіз рентабельності реалізації продукції 2009/2008

з/п


підстановки

Взаємодія факторів

Результуючий показник
Відхилення
Причина відхиленняВП
ІОД

АВ

ВЗ

ІОВ
ЧД

1

-
6416
1196
1910
3358
1627
20357
0,0352
-
-

2
1
5770
1196
1910
3358
1627
20357
0,0035
-0,0317
v ВП

3
2
5770
388
1910
3358
1627
20357
-0,0362
-0,0397
v ІОД

4

3
5770
388
1784
3358
1627
20357
-0,03
0,0062
v АВ

5
4
5770
388
1784
3311
1627
20357
-0,0277
0,0023
v ВЗ

6
5
5770
388
1784
3311
588
20357
0,0233
0,051
v ІОВ

7
6
5770
388
1784
3311
588
21504
0,0221
-0,0012
^ ЧД

Перевірка: (-0,0317) + (-0,0397) + 0,0062 + 0,0023 + 0,051 + (-0,0012) = - 0,0131.
Таблиця 9. Факторний аналіз рентабельності реалізації продукції 2010/2009

з/п


підстановки

Взаємодія факторів

Результуючий показник
Відхилення

Причина відхиленняВП
ІОД

АВ

ВЗ

ІОВ
ЧД

1

-
5770
388
1784
3311
588
21504
0,0221
-
-

2
1
8027
388
1784
3311
588
21504
0,1270461
0,1049461
^ ВП

3
2
8027
984
1784
3311
588
21504
0,1547619
0,0277158
^ ІОД

4

3
8027
984
2198
3311
588
21504
0,1355096
-0,0192523
^ АВ

5
4
8027
984
2198
4746
588
21504
0,0687779
-0,0667317
^ ВЗ

6
5
8027
984
2198
4746
1272
21504
0,0369698
-0,0318081
^ ІОВ

7
6
8027
984
2198
4746
1272
25750
0,0309
-0,0060698
^ ЧД


Перевірка: 0,1049461 + 0,0277158 + (-0,0192523) + (-0,0667317) + (-0,0318081) + (-0,0060698) = 0,0088.
Рв = ((Пр + ІФД + ІД – ФВ - ІВ)/Св)
Таблиця 10. Факторний аналіз рентабельності виробництва 2009/2008

з/п


підстановки

Взаємодія факторів

Результуючий показник
Відхилення

Причина відхиленняПр
ІФД

ІД

ФВ

ІВ
Св

1

-
717
17
2
54
312
13941
0,0265
-
-

2
1
475
17
2
54
312
13941
0,008
-0,0185
v Пр

3
2
475
-
2
54
312
13941
0,007
-0,0001
-

4

3
475
-
20
54
312
13941
0,0093
0,0013
^ ІД

5
4
475
-
20
16
312
13941
0,012
0,0027
v ФВ

6
5
475
-
20
16
304
13941
0,0126
0,0006
v ІВ

7
6
475
-
20
16
304
15734
0,0111
-0,0015
^ Св


Перевірка: (-0,0185) + (-0,0001) + 0,0013 + 0,0027 + 0,0006 + (-0,0015) = -0,0154.
Таблиця 11. Факторний аналіз рентабельності виробництва 2010/2009

з/п


підстановки

Взаємодія факторів

Результуючий показник
Відхилення
Причина відхилення
Пр
ІД
ФВ
ІВ
Св

1

-
475
20
16
304
15734
0,0111
-
-

2
1
795
20
16
304
15734
0,0314605
0,0203605
^ Пр

3
2
795
27
16
304
15734
0,0319054
0,0004449
^ ІД

4

3
795
27
-
304
15734
0,0329223
0,0010169
v ФВ

5
4
795
27
-
490
15734
0,0211008
-0,0118215
^ ІВ

6
5
795
27
-
490
17723
0,0187
-0,0024008
^ Св


Перевірка: 0,0203605 + 0,0064449 + (-0,0049831) + (-0,0118215) + (-0,0024008) = 0,0076.
Таблиця 12. Зведений розрахунок резервів збільшення рентабельності, отриманих при умові покращення забезпеченості підприємства ресурсами та підвищення ступеню їх використання

з/п
Назва показника
Період
Вид резерву
%


1.

Рентабельність реалізації продукції

2009/
2008
За рахунок збільшення інших операційних валового прибутку на 646 тис. грн.
3,17
За рахунок збільшення інших операційних доходів на 808 тис. грн.
3,972010/
2009
За рахунок зменшення адміністративних витрат на 414 тис. грн.
1,93
За рахунок зменшення витрат на збут на 1435 тис. грн.
6,67
За рахунок зменшення інших операційних витрат на 684 тис. грн.
3,18


2.

Рентабельність власного капіталу

2009/
2008
За рахунок збільшення інших операційних доходів на 808 тис. грн.
17,98
За рахунок збільшення інших фінансових доходів на 17 тис. грн.
0,38
За рахунок зменшення загальних витрат на 54 тис. грн.
1,22010/
2009
За рахунок зменшення загальних витрат на 4732 тис. грн.
103,66


3.

Рентабельність активів
2009/
2008
За рахунок збільшення інших операційних доходів на 808 тис. грн.
11,65
За рахунок збільшення інших доходів на 17 тис. грн.
0,25
За рахунок зменшення загальних витрат на 54 тис. грн.
0,782010/
2009
За рахунок зменшення загальних витрат на 4732 тис. грн.
64,86


4.

Рентабельність виробництва
2009/
2008
За рахунок збільшення прибутку від реалізації на 242 тис. грн.
1,85
За рахунок збільшення інших фінансових доходів на 17 тис. грн.
0,012010/
2009
За рахунок зменшення фінансових витрат на 186 тис. грн.
1,19
За рахунок зменшення собівартості на 1989 тис. грн.
0,24