Результати відповідей на запитання

Респондент
7
10
12
13
14
15
22
23
25
29

1
5
5
4
5
4
4
5
3
4
4

2
5
3
3
4
3
3
4
3
3
4

3
4
1
5
5
5
2
2
5
5
5

4
1
5
4
4
4
2
5
5
4
4

5
5
5
4
4
5
4
4
1
4
4

6
4
4
4
4
5
4
4
3
3
4

7
3
5
5
5
5
4
5
1
4
4

8
3
5
4
4
5
4
5
3
5
3

9
3
5
4
4
4
4
5
4
4
4

10
4
2
4
5
4
5
5
4
5
4

Разом
37
40
41
44
44
36
44
32
41
40

Розпочинаємо оброблення анкети, щоб визначити чесність респондентів.
Для того, щоб знайти коефіцієнт варіації необхідно розрахувати Х, та ð.
CV1=
ð
х
?100
Визначаємо Х.
Х7=(5+5+4+1+5+4+3+3+3+4)/10 = 3.7
Х10=(5+3+1+5+5+4+5+5+5+2)/10 = 4
Х12=(4+3+5+4+4+4+5+4+4+4)/10 = 4.1
Х13=(5+4+5+4+4+4+5+4+4+5)/10 = 4.4
Х14=(4+3+5+4+5+5+5+5+4+4)/10 = 4.4
Х15=(4+3+2+2+4+4+4+4+4+5)/10 = 3.6
Х22=(5+4+2+5+4+4+5+5+5+5)/10 = 4.4
Х23=(3+3+5+5+1+3+1+3+4+4)/10 = 3.2
Х25=(4+3+5+4+4+3+4+5+4+5)/10 = 4.1
Х29=(4+4+5+4+4+4+4+3+4+4)/10 = 4
Визначаємо ð.
ð7=
3?(
5?3.7)
2
+3?(
4?3.7)
2
+3?(
3?3.7)
2
+(
1?3.7)
2
10
=1.1
ð10=
6?(
5?4)
2
+(
4?4)
2
+(
3?4)
2
+(
2?4)
2
+(
1?4)
2
10
=1.4
ð12=
2?(
5?4.1)
2
+7?(
4?4.1)
2
+(
3?4.1)
2
10
=1.1
ð13=
3?(
5?4.4)
2
+3?(
4?4.4)
2
10
=0.5
ð14=
5?(
5?4.4)
2
+4?(
4?4.4)
2
+(
3?4.4)
2
10
=1.1
ð15=
(
5?3.6)
2
+6?(
4?3.6)
2
+(
3?3.6)
2
+2?(
2?3.6)
2
10
=0.9
ð22=
6?(
5?4.4)
2
+3?(
4?4.4)
2
+(
2?4.4)
2
10
=0.9
ð23=
2?(
5?3.2)
2
+2?(
4?3.2)
2
+4?(
3?3.2)
2
+2?(
1?3.2)
2
10
=1.3
ð25=
3?(
5?4.1)
2
+5?(
4?4.1)
2
+2?(
3?4.1)
2
10
=0.7
ð29=
(
5?4)
2
+8?(
4?4)
2
+(
3?4)
2
10
=0.4
3) Знаходимо коефіцієнт варіації.
CV7=(1.1/3.7)*100%=29.7%
CV10=(1.4/4)*100%=35%
CV12=(1.1/4.1)*100%=11.4%
CV13=(0.5/4.4)*100%=11.4%
CV14=(1.1/4.4)*100%=25%
CV15=(0.9/3.6)*100%=25%
CV22=(0.9/4.4)*100%=20.5%
CV23=(1.3/3.2)*100%=40.6%
CV25=(0.7/4.1)*100%=17.1%
CV29=(0.4/4)*100%=10%
Якщо CV<33.3% то відповіді респондентів є одностойними.
Висновок. Отже, провівши певні розрахунки, та визначивши коефіцієнт варіації можна сказати, що більшість респондентів були правдивими у відповідях на запитання анкети, оскільки CV у більшості випадків були < 33.3.
Побудова семантичного диференціалу

Запитання
Вагомість
Негативні
сторони
Оцінювальна шкала
Позитивні
сторони


1
2
3
4
57
При виборі макаронних виробів в першу чергу ви звертаєте увагу на …?

2

0.1
Вміст
білків*
*
*
Якість
борошна

10
Якість макаронних виробів визначають по формі, стану поверхні,кольору,смаку, запаху?

5

0.1
Не погоджуюсь*
*
*
погоджуюсь

12
Чи влаштовує вас упаковка макаронних виробів?

4

0.1
Не влаштовує*
*
*
влаштовує

13
У скільки балів ви оцінюєте дану продукцію за ціною?

3

0.1
мінімально

*
*

*
максимально

14
У скільки балів ви оцінюєте дану продукцію за асортиментом?

4

0.1
мінімально*
*
*
максимально

15
Макарони є цінним продуктом живлення,по багатьом показникам перевершують навіть хліб?

5

0.1
Не погоджуюсь*
*
*
погоджуюсь

22
Чи має дана продукція схильність до розварювання?

3

0.1
висока


*
*
*
низька

23
Що вас не задовільняє у макаронних виробах?

2

0.1
Ціна

*
*

*

упаковка

25
Чи задовільняє вас дана продукція у приготуванні?

3

0.1
Не задовільняє*
*
*
Повністю задовільняє

29
У скільки балів ви б оцінили продукцію “Хуторок”у порівнянні з конкурентами

3

0.1
мінімум*
*
*
максимум


* продукція “Хуторок”: (4*0.1)+(5*0.1)+(4*0.1)+(3*0.1)+(4*0.1)+(5*0.1)+(4*0.1)+(2*0.1)+(4*0.1)+(4*0.1)=3.9
* продукція конкурента: 0.4+0.4+0.4+0.2+0.5+0.4+0.3+0.2+0.5+0.4=3.7
* ідеальний товар: 0.5+0.5+0.5+0.5+0.5+0.5+0.5+0.4+0.5+0.5=4.9
Висновок. Отже, з допомогою побудови семантичного диференціалу, я визначила, що продукція ТМ “Хуторок” не поступається своєму конкуренту, але також не можна сказати, що вона не дуже його і перевищує. Тобто, це означає, що підприємству потрібно докласти чималих зусиль, щоб підняти свою продукцію ще вище.
Результати обробки анкет

Товари
Загальна середня оцінка(х)
Ціна

1
ТМ «Хуторок»
3,9
7,20

2
ТМ «Тая»
3,7
10,50

3
Ідеальний товар
4,9
15,50


/
Параметри рівняння регресії:
У=а+в*х
в =
у?х?у?х
х
2
?
(х)
2
а=у-в*х
Розрахунок параметрів рівняння регресії
Товар
х
у
Х*у

х
2
у

ТМ «Хуторок»
3,9
7,20
28,08
15,21
11,02

ТМ «Тая»
3,7
10,50
38,85
16,69
11,62

Ідеальний товар
4,9
15,50
75,95
24,01
12,4

Сума
12,5
33,2
157,88
55,91
35,04

Середнє значення
4,17
11,07
45,96
18,64
11,68


В = (45,96-4,17*11,07) / (18,64-4,172) = 0,16
а = 11,07-0,16*4,17 = 10,4
у1=10,4+0,16*3,9=11,02 у2=10,4+0,16*3,7=11,62
у3=10,4+0,16*4,9=12,4
Знаходимо коефіцієнт детермінації.
d = v
(у?у)
2
(у?у)
2
у – розрахункове значення ціни
у – фактичне значення ціни
у – середнє значення ціни
d =
11.02?11.07
2
+
11.62?11.07
2
+
12.4?11.07
2
7.2?11.07
2
+
10.5?11.07
2
+
15.5?11.07
2
=
0.05182
=0.23?100=23
Висновок. Отже, обрахувавши коефіцієнт детермінації , межі якого є обмеженими [0;1] ми визначили, що зв’язок між фактичним та розрахунковим значенням ціни є не тісним.