Таблиця
Аналіз операційних витрат, тис.грн.


Провівши аналіз операційних витрат можна побачити, що:
Матеріальні затрати є основним елементом операційних витрат і вони збільшились у 2006 році порівняно з 2004 на 3284,7 тис.грн., а порівняно з 2005 збільшились на 2566,8 тис.грн. Частка матеріальних затрат у операційних витратах у 2006 році становила 54,73%, що на 5,19% менше ніж в 2004 і на 7,94% більше ніж в 2005 році.
Витрати на оплату праці в 2006 році становили 1288,5 тис.грн., що на 749,1 тис.грн. більше ніж в 2004 і на 406,1 тис.грн. більше ніж в 2005 році. Частка витрат на оплату праці в 2006 році (14,01%) стає на 4,47% меншою ніж в 2004 і на 2,73% меншою ніж в 2005 році.
Відрахування на соціальні заходи в 2006 році становили 476,6 тис.грн., що на 271,4 тис.грн. більше ніж в 2004 і на 142,5 тис.грн. більше ніж в 2005 році. Частка відрахувань на соціальні заходи в 2006 році (5,81%) стає на 1,85% меншою ніж в 2004 і на 1,15% меншою ніж в 2005 році.
Амортизаційні відрахування є найменшим структурним елементом операційних витрат. В 2006 році він становив 237 тис.грн., що складає лише 2,58% від операційних витрат. Порівняно з 2004 роком амортизаційні відрахування у 2006 році зросли на 137 тис.грн., проте їх частка в операційних витратах знизилась на 0,85%. Порівняно з 2005 роком амортизаційні відрахування у 2006 році зросли на 110,5 тис.грн. і їх частка зросла на 0,18%.
Інші операційні витрати значно зросли в 2006 році: порівняно з 2004 на 1836,9 тис.грн; порівняно з 2005 на 699,5 тис.грн. і в 2006 році складають 2162,4 тис.грн., що становить 23,51% від операційних витрат. Порівняно з 2004 роком у 2006 частка ІОВ зросла на 12,36%, а порівняно з 2005 – зменшилась на 4,23%.
Загалом операційні витрати на підприємстві значно зросли в 2006 році порівняно з попередніми: так в 2004 році вони становили лише третину від суми 2006-го року, а порівняно з 2005 роком вони виросли майже вдвічі.