4.Індивідуальне завдання ( система маркетингу)
Сучасна ринкова економіка характеризується динамічністю і нестабільністю процесів, що відбувабться на ринку (постійними на ринку є тільки зміни). Економіка перехідного типу характерна для України , як і для інших країн ринкових перетворень , що вступили на цей шлях, відрізняються підвищеним рівнем нестабільності, який можна охарактеризувати частотою змін вектора розвитку. Підприємства для того щоб вижити і розвиватись, змушені адаптуватись до змін. Природним засобом динамічного приведення у відповідальність внутрішніх можливостей розвитку зовнішнім, які генерують ринковим середовищем є інновації (зокрема, розвинена система маркетингу).
Щодо даного підприємства то мушу признати, що система маркетингу та заходи, які нею здійснюються досить розвинуті, але ж ми знаєм, що досконалого нічого не буває, і в системі маркетингу будь-якого підприємства можна знайти свої слабкі місця й недоліки.
Отже, по перше мені здається, що на ПП „Промінь” потрібно ввести ще посаду заступника генерального директора по маркетингу, а сам відділ перенести у окремий лінійно-структурний підрозділ, оскільки , на мою думку заступник по збуту і постачанню не може осягнути всі проблеми та весь обсяг роботи,ефективно керувати системою маркетингу на підприємстві.
По друге щодо самих аспектів праці, а саме асортименту продукції – ефективне виробництво одного виду продукту це звичайно добре, але по трібно дивитись в майбутне, оскільки насьогодні розвинуті підприємства з такими виробничими потужностями виготовлять продукцію значно з ширшим асортиментом.
Тому пропоную застосувати диверсифікацію товару та розширення меж використанн марки. Стратегія диверсифікації товару передбачає доповнення існуючої виробничої програми новими лініями продукту. Для ПП „Промінь” буде прийнятною:
концентрична диверсифікація – до товарної номенклатури додається нова продукція, яка виробляється із використанням тих самих технологій або потребує аналогічних маркетингових програм,
або,
вертикалбна диверсифікація – доповненя виробничої програми продукцією попередніх та наступних ступенів виробництва.
Розширення меж використання марок застосовують для перенесення їх іміджу на нові товари. При застосувані цієї стратегії необхіфдно стежити, відома марка не втратила свого іміджу внаслідок поширення її на інші товари.
Одним із важливих маркетингових інструментів, здатних посилити торгову марку є упаковка, тому одним із аспектів хочу зробити саме на цей елемент. Первинна функція упаковки полягає втому, щоб вміщувати і зберігати товар від механічних пошкоджень і впливу зовнішнього середовища, однак у наш час упаковка виконує й інші функції: це привернення уваги до товару, опис товару, рекламування.
( Згідно з Армстронгом, у супермаркеті покупець у середньому переглядає до 300 найменувань товарів за хвилину, до 53% закупок здійснює під впливом імпульсивних бажань. Уцій ситуації упаковка відіграє значну роль у привернені уваги споживача і стимулювані його до покупки товару, тобто відіграє свого роду роль рекламного ролика. Для досягнення аналогічного ефекту іншими засобами довелося б витрачати великі кошти.)
Щодо цінової стратегії підприємства , то потрібно зазначити, що не завжди низька ціна на продукцію є визначальною у попиті на продукцію, оскільки у покупців складається враження що низькій ціні відповідає низька якість продукції, крім того сратегія низьких цін має й інші недоліки:
збитки у процесі впровадження проджукту на ринку;
ризик не пройти точку беззбитковості;
негативна реакція покупців на подальше підвищення ціни.
Досить альтернативною є стратегія диференційованих цін, яка передбачає встановлення певних шкал можливих знижок і надбавок до середнього рівня цін для різних ринків, сегментів покупців. Ця стратегія дає змогу „заохочувати” або обмежувати активність покупців, стьимулюватьи або, навпаки стримувати продаж окремих товарів на деяких ринках.
Щодо політики розподілу, можливо слід подумати про введення трьохрівневого каналу розподілу ( Виробник – агент – оптовий торгівець – роздрібний торгівець – споживач) – коли підприємство надає право збуту товару агентові, який вступає в контакт з оптовиком, той в свою чергу з роздрібним торговцем, отримуючи при цьому комісійні від продажу. Підприємство також може скористатися послугами брокерів для реалізації своєї продукції, як на внутрішній ринок так і на зовнішній.
Одним із важливих елементів будь- якої маркетингової системи безаперечно є – реклама. Ефективним для даного підприємства було б введення інформаційної реклами (застосовується переважно для створення попиту на етапі виведення нового товару на ринок)на східний ринок України та закордоном і переконуючої реклами (проводиться на етапі зростання життєвого циклу товару для того, щоб переконати споживача у перевазі певної марки товару і сприяти збільшенню обсягу продажу) на західній Україні. Крім того рекламу потрібно подавати не тільки в друкованому вигляді, а також у кулінарній пресі, на радіо (по можливості на телебачені), влаштовувати різноманітні виставки та ярмарки, останім часом дуже поширена реклама в мережі Internet )різних сайтах).
Стимулювання збуту на підприємстві проводиться найкраще, хоча можна запропонувати ще такі елементи як:
безплатні зразки товарів (споживачам пропонуються на пробу невелику кількість товару, надсилаючи поштою, роздаючи в магазинах, щоб переконались у якості товару зважаючи на ціну.)
безплатні поштові пропозиції ( покупці збирають етикетки або наклейки, що дозволяють їм розраховувати на отримання подарунка чи грошової премії.)
Для постійних клієнтів – картки лояльності (щоразу, здійснюючи купівлю в певному магазині власник картки набирає бали, які дають йому право на знижку під час купівлі в тому самому магазині.
Ще одним елементом, який найменше розвинутий на підприємстві це public relations (це будь-яка платна форма особистого чи неособистого інформаційного впливу на громадскість з метою формування її позитивного ставлення до фірми, її діяльності і товарів, що вона випускає, за допомогою засобів масової інформації.)
А саме:
- зв’язок із засобами масової інформації (прес-конференції та брифінг, надсилання пресрелізів у засоби масової інформації, підготовка за участю фірми репортажів на телебачені та радіо, інтерв’ю керівників і представників фірми ЗМІ);
- „паблік рілейшен” через друковану продукцію ( публікація щорічних звітів про діяльність фірми ЗМІ);
- діяльність „ паблік рілейшен” фірми, спрямовану на органи державного управління ( запрошення керівників державної служби для участі у заходах, які впроваджують підприємства, представлення нових товарів).
- спонсорство (система взаємовигідних договірних відносинах між спонсором, який є постачальником коштів, ресурсів і послуг – стороною, яка їх отримує в особі індивідів, груп з метою досягнення спонсором певних маркетингових комунікаційних цілей ).
Для підприємства буде доцільним спонсорство в двох напрямках:
спонсорство у сфері спорту (підтримання спортсменів , спортивних змагань і заходів);
спонсорство у сфері захисту довкілля.
Завдяки спонсорству можна сформувати сприятливий імідж торгової марки і фірми, та її товару, поліпшити відносини з громадскістю.