Розрахункова частина
Задача 2, варіант 7.
Визначити розрахунковий танеобхідний час евакуації людей із приміщення виробничого призначення у відповідності з ДБН В.1.1.7-2002.
Вихідні дані:
категорія виробництва – А;
об’єм приміщення – 1200 м3;
число людей на першому участку – 80;
довжина першого участка – l1 = 70 м;
довжина другого участка – l2 = 7 м;
довжина третього участка – l3 = 0,9 м;
ширина першого участка – ?1 = 2,2 м;
ширина другого участка – ?2 = 1,8 м;
ширина третього участка – ?3 = 1,4 м;
Хід розв’язку
визначаємо щільність людського потоку н першій ділянці шляху за формулою:
EMBED Equation.3
де N1 – кількість людей на першій ділянці;
f – середня площа горизонтальної проекції людини; приймаємо проекцію дорослої людини в зимовому одязі = 0,125 м2/люд.
Отже:
EMBED Equation.3 м2/ м2
з таблиці 1 в додатку визначаємо швидкість та інтенсивність руху на горизонтальному шляху по щільності, визначеній вище:
V1 = 95 м/хв, q1 = 6 м/хв.
порівнюємо інтенсивність руху на цій ділянці з максимально допустимою інтенсивністю на цій ділянці і визначаємо час, пройдений на першому відрізку:
qmax1 = 16,5 м/хв, 6 < 16,5 =>
EMBED Equation.3 хв
визначаємо інтенсивність руху на другій ділянці шляху за формулою:
EMBED Equation.3 м/хв
порівнюємо інтенсивність руху на цій ділянці з максимально допустимою інтенсивністю на цій ділянці і визначаємо час, пройдений на другому відрізку:
qmax2 = 16 м/хв, 7,33 < 16 =>
EMBED Equation.3
V2 = 98 м/хв (з таблиці 1)
EMBED Equation.3 м/хв
визначаємо інтенсивність руху на третій ділянці шляху за формулою:
EMBED Equation.3 м/хв
порівнюємо інтенсивність руху на цій ділянці з максимально допустимою інтенсивністю на цій ділянці і визначаємо час, пройдений на третьому відрізку:
qmax3 = 19,6 м/хв, 9,4 < 19,6 =>
EMBED Equation.3
V3 знаходимо так:
EMBED Equation.3 м/хв
D3 =0,88 з таблиці 1.
Отже:
EMBED Equation.3 хв
Рахуємо загальний розрахунковий час евакуації:
tр = t1 + t2 + t3 = 0,737 + 0,07 + 0,084 = 0,891 хв
визначаємо необхідний час евакуації виходячи з об’єму приміщення та категорії виробництва з таблиці 2 додатка:
tн = 0,50 хв
порівнюємо розрахунковий час з номінальним та робимо відповідні висновки:
0,891 > 0,50
Як бачимо, умова tр < tн не виконується.
В цьому випадку здійснюємо перерахунок по ширині та довжині шляху евакуації. Оскільки основна частка часу евакуації здійснювалась на першій ділянці, то має зміст зменшити довжину шляху на цій ділянці та здійснити перерахунок.
Необхідний час для першої ділянки:
t1н = tн – t2 – t3 = 0,5 – 0,07 – 0,084 = 0,346 хв
Тоді l1 = V1 ? t1 = 95 ? 0,346 = 32,87 м; приймємо l1 = 32 м.
Звідси:
EMBED Equation.3 хв.
Загальний час:
tр = 0,337 + 0,07 + 0,084 = 0,491 хв
0,491 < 0,5
Отже, шлях на першій ділянці треба скоротити вдвічі.