Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України
Національний університет водного господарства та природокористування
Факультет економіки та підприємництва
Кафедра економіки підприємства
Спеціальність 6.030504 «Економіка підприємства»
Дисципліна «Економічний аналіз»
Курс _______________
Група ______________
Завдання на курсову роботу
Студенту __________________________________________________________
Тема _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вихідні дані до курсової роботи:
звітна, нормативна, статистична, бухгалтерська, внутрішня, довідкова інформація, що характеризує діяльність підприємства за 20___ - 20___ роки.
Зміст курсової роботи:
Вступ
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Графік виконання курсової роботи та критерії оцінювання
Види робіт
Термін
Кількість балів
Оцінка викладача

Вибір та затвердження теми курсової роботи
до 01.10.11
1


Вчасність здачі на перевірку завершеної роботи
до 25.11.11
10


Теоретична частина
до 15.10.11
до 15


Аналітична частина
до 20.11.11
до 35


Захист роботи
до 12.12.11
до 40Дата видачі завдання « »____________ 20____ рік
Викладач (________________)
Зауваження до курсової роботи
Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України
Національний університет водного господарства та природокористування
Факультет економіки та підприємництва
Кафедра економіки підприємства
Спеціальність 6.030504 «Економіка підприємства»
Дисципліна «Економічний аналіз»
Курс _______________ (заочна форма)
Група ______________
Завдання на курсову роботу
Студенту __________________________________________________________
Тема _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вихідні дані до курсової роботи:
звітна, нормативна, статистична, бухгалтерська, внутрішня, довідкова інформація, що характеризує діяльність підприємства за 20___ - 20___ роки.
Зміст курсової роботи:
Вступ
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Графік виконання курсової роботи та критерії оцінювання
Види робіт
Термін
Кількість балів
Оцінка викладача

Вибір та затвердження теми курсової роботи

1


Вчасність здачі на перевірку завершеної роботи

10


Теоретична частина

до 20


Аналітична частина

до 30


Захист роботи

до 40Дата видачі завдання « »____________ 20____ рік
Викладач (________________)
Зауваження до курсової роботи